Kleindienst a Hlína pokračují

NOVÉ STRAŠECÍ. Ustavující zasedání zastupitelstva Nového Strašecí, svolané na středu 1. listopadu do sálu novostrašeckého kulturního centra, potvrdilo ve vedení města Jakuba Kleindiensta a PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc. Volbu sledovala zhruba stovka přítomných občanů.

Povolební jednání ODS s dalšími subjekty, které byly ochotné jednat, postavila "opozici" do role statistů. "Při vytváření dohody jsme vycházeli z volebních programů jednotlivých stran, které jsme porovnali a hledali styčné body. Nechali jsme stranou ideje "velké politiky" a šli po jejich záměrech. Z toho vzniklo volné spojení ODS, Sdružení nezávislých občanů města, ČSSD a KSČM, které funguje na základě dohod a gentlemanského slova," uvedl předseda klubu zastupitelů ODS PhDr. Miroslav Roček.

Ještě v předvečer ustavujícího zasedání se vzdali mandátů v zastupitelstvu Jiří Bouček (SNOM) a Karel Filip (ODS), kteří tak následovali příkladu senátora Miloslava Pelce (ODS), jenž odstoupil v neděli. Na jejich místa nastoupili náhradníci Jitka Možkovská (ODS), Václav Šilha (ODS) a Lenka Stránská (SNOM). Zastupitelé "koalice" (ODS - 7, SNOM - 3, ČSSD - 2 a KSČM - 3) nejprve přehlasovali návrh "opozice" (Město pro rodinu - rodina pro město - 5, KDU-ČSL - 1), aby do programu byla zařazena rozprava o kandidátech na nejvyšší městské pozice a diskuse. "Pokud nejsou ustaveny orgány města, nelze vést rozpravu a diskusi," vysvětlil zamítnutí návrhu Jakub Kleindienst navzdory tomu, že při volbách v roce 2002 tento bod v programu byl.

Po slibu jednotlivých zastupitelů přišla na řadu volba starosty, místostarosty a rady. Hlasovalo se veřejně, zvednutím ruky. Na post starosty byl navržen pouze jediný kandidát - Jakub Kleindienst z ODS. Zvolen byl poměrem hlasů 14 pro, 6 proti a 1 se zdržel. Také na funkci místostarosty byl pouze jeden kandidát - PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., jehož navrhla ČSSD. Také on byl s jasnou převahou hlasů (15 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel hlasování) zvolen. Kleindienst a Hlína se zároveň stali automaticky členy rady města.

Volba dalších pěti radních probíhala podle stejné šablony. S výjimkou kandidáta KSČM Zdeňka Šandy, proti jehož volbě byli dva zastupitelé (Dr. Ing. P. Kotyk a M. Kinkal) a čtyři se zdrželi, byli všichni ostatní zvoleni poměrem hlasů 15 pro, 1 proti (ve všech případech Dr. Ing. P. Kotyk) a 5 se zdrželo hlasování. Novými radními se tedy spolu s Jakubem Kleindienstem (ODS) a Jaroslavem Hlínou (ČSSD) stali PhDr. Miroslav Roček (ODS), Petr Dolejšek (ODS), MVDr. Zdeněk Beneš (SNOM), Lenka Stránská (SNOM) a Zdeněk Šanda (KSČM).

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.