Kinský opět neuspěl

RAKOVNÍK (bed). V pátek 9. ledna proběhlo u Okresního soudu v Rakovníku další stání v kauze určení vlastnického práva na 36 hektarů lesa v katastrálním území obcí Milý a Srbeč. Ty jsou majetkem Lesů České republiky, s. p., a v současné době je spravuje Lesní správa Lužná.

Na les si ovšem dělá nárok také kníže Antonius Franz Kinský, který podal na Lesy ČR žalobu. Na základě listinných důkazů již dvakrát v nedávné minulosti vydal samosoudce JUDr. Jaromír Faltejsek zamítavý rozsudek v neprospěch knížete Kinského, který však vždy Krajský soud v Praze vrátil pro procesní vady. Také v pátek byl výsledek líčení stejný. Kinského žaloba byla opět zamítnuta ve všech bodech.

Právní zástupce žalobce se proti rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku odvolá ke Krajskému soudu v Praze.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.