„Kino“ vyvezli na skládku

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Od pátku 18. do neděle 20. června proběhla demolice novostrašeckého kina. Bourací práce provedli pracovníci Technických služeb Nové Strašecí. "Spojovací krček zatím zůstal stát, ale bude muset být proveden jeho statický posudek, protože je krček značně staticky narušen," informoval starosta Jakub Kleindienst. "Funkční technické zařízení kina je uloženo ve skladu pana Lopoura, suť byla odvezena na skládku."

Vedení města se samozřejmě zamýšlí, co s lokalitou dál. "Na doporučení architekta Zemana, který je zpracovatelem územního plánu, jsme upustili od původního záměru výstavby bytů. Podle názoru pana architekta by se mělo centrum města spíš uvolňovat než zastavovat." a tak rada města uložila tajemníkovi MěÚ JUDr. Jiřímu Tláskalovi, aby ve spolupráci s odborem investic, územního plánování a místního hospodářství připravili studii na výstavbu případného parkoviště v této lokalitě a návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu z tohoto parkoviště.

"Tento záměr koresponduje s naším úmyslem uzavřít vjezd na Komenského náměstí, a proto chceme nabídnout občanům alternativu parkování poblíž centra města. Samozřejmě existuje i variantní řešení lokality, a tím je vznik menšího parku. Pro co se nakonec rozhodneme, ještě uvidíme," uzavírá starosta Kleindienst.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.