Kdo obývá budovu bývalého okresu?

PhDr. Eva LokšováRAKOVNÍK. Na straně 4 dnes přinášíme dokončení rozhovoru s krajským hejtmanem Petrem Bendlem. Ten mimo jiné v minulém čísle kritizoval stát za to, že uměle udržuje při životě úřady, jejichž činnost je zcela nadbytečná. Takovým příkladem je podle Bendla i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Co se vlastně děje za zdmi instituce, která obývá část prostor po bývalém "okrese" na Sekyře, jsme se pokoušeli zjistit u ředitelky odboru Odloučeného pracoviště Rakovník PhDr. Evy Lokšové. Požádala nás o elektronickou formu rozhovoru a na naše otázky zaslala následující odpovědi.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových měl v době svého vzniku (k 1. lednu 2003) 34 pracovníků. Jaká je jeho současná podoba?

OP Rakovník v současné době zaměstnává 19 lidí a sídlí v kancelářských prostorách v 1. a 2. patře budovy Na Sekyře č. p. 166/II. Společně s odborem je zde umístěn Středočeský kraj, Pedagogické centrum Střední Čechy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Rakovník a soukromý subjekt. Do konce letošního roku by zaměstnanci Středočeského kraje měli uvolnit jimi využívané prostory, do kterých se od 1. 1. 2005 přemístí Celní úřad Rakovník. Odbor Odloučené pracoviště Rakovník je součástí Územního pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad"). Podstatou činnosti OP Rakovník je zastupování státu před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními a jinými orgány. Na území odboru eviduje, spravuje a chrání státní majetek, se kterým je Úřad příslušný v souladu s příslušnými právními předpisy hospodařit.

Můžete stručně objasnit, jakou agendu váš úřad vykonává a s jakou problematikou se na něj mohou občané obracet?

Konkrétně se jedná o hospodaření s majetkem ve specializované agendě (odúmrti - případ, kdy majetek po zemřelém nemá ani ze závěti, ani ze zákona kdo zdědit, dědictví, věci nalezené a opuštěné) a s majetkem státu po zaniklých okresních úřadech. Od letošního roku hospodaří rovněž s majetkem zajištěným v rámci trestního řízení. Majetek, který Úřad nepotřebuje ke své činnosti, nabízí průběžně v souladu s příslušnými právními předpisy (v případě nezájmu jiných organizačních složek státu) nestátním subjektům.

Jaká je perspektiva tohoto úřadu?

V příštích letech budou jeho zaměstnanci pokračovat ve výše uvedených činnostech. Předpokládá se však nárůst právního zastupování státu v součinnosti se zastupováním ostatních organizačních složek státu před soudy a případným zastupováním obcí. OP Rakovník nadále vynakládá zvýšené úsilí zákonným převodům pozemků družstvům a oprávněným fyzickým osobám, převodům objektů po bývalých okresních úřadech, prodeji dalších objektů a pozemků formou výběrového řízení, kontrole plnění podmínek státních příspěvků poskytnutých na individuální bytovou výstavbu a případně soudnímu vymáhání vrácení příspěvků.

Město Rakovník projevilo zájem o budovy v Nádražní ulici, o budovu bývalé polikliniky i o budovu OkÚ 1. Co brání převodu tohoto majetku ze státu na město?

V současné době OP Rakovník intenzivně řeší dva případy. Město Rakovník totiž podalo Úřadu písemnou žádost o převod budovy v Nádražní ulici č. p. 102 z vlastnictví Úřadu do vlastnictví obce a dále probíhá řízení ve věci změny příslušnosti hospodaření s administrativní budovou Na Sekyře č. p. 2123, o kterou požádal Katastrální úřad pro Středočeský kraj.

Podrobné informace o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a rovněž o činnosti OP Rakovník jsou veřejnosti k dispozici na internetové adrese: www.uzsvm.cz.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.