Podle právního zástupce obce bývalý starosta vesnici vytuneloval

Karlova Ves před soudem

RAKOVNÍK, KRALOVA VES. V nezaviděníhodné situaci se nachází obec Karlova Ves. Bývalý starosta Luboš Šípek zastavil za poslední dva roky svého působení veškerý obecní majetek a údajně obci vytvořil dluhy, které dosahují částky osmi miliónů korun. Ve středu 21. února stanula obec dokonce před soudem v roli žalovaného. Žalobcem je společnost Ekvita, která podala žalobu o povolení prodeje zastaveného majetku.

Jak nám řekl právní zástupce Karlovy Vsi ještě před začátkem jednání, nové vedení obce se ocitlo de facto v ilegalitě. Kromě zastavěného majetku má také exekučně obstavený účet, takže veškeré své aktivity platí ze soukromých zdrojů, včetně nákladů na právní zastupování. "Od začátku roku nám přišlo na účet zhruba 100 tisíc korun z daňové výtěžnosti. Obec ale nemohla použít ani korunu. Vše jde buď na náklady exekučního řízení nebo věřitelům," řekla nám stávající starostka Iveta Kohoutová.

Když jsme před koncem roku se starostou Lubošem Šípkem hovořili, dluhy popíral a přislíbil, že do Vánoc vše vysvětlí a navrhne řešení, aby obec nebyla poškozena. Nic takového se ale nestalo. Dále tvrdil, že za veškerými dluhy stojí sám jako soukromá osoba a obec s dluhy nemá nic společného. Společnost Ekvita má ale zcela opačný názor. U soudu předložila zápis z jednání zastupitelstva Karlovy Vsi z 1. března 2006. Z něj má vyplývat, že minimálně další tři členové zastupitelstva, a sice Zdeněk Kučera, Ivan Kohout a Vladimír Šípek, měli podepsat zápis, který dal starostovi pravomoc k financování investiční výstavby v obci z nebankovních zdrojů. Na základě tohoto zápisu měl Luboš Šípek uzavřít zástavní smlouvy na veškerý obecní majetek a získat tak šeky na 1,7 miliónu korun. Jak však uvedl právní zástupce žalovaného, peníze nikdy neprošly účetnictvím obce ani obecního úřadu a zřejmě byly použity buď na soukromé nebo podnikatelské účely starosty nebo firmy Šípek, silniční stavby, s. r. o. Vzhledem k tomu podala obec na bývalého starostu trestní oznámení a věc šetří policie. Obvinění však zatím nepadlo.

Právní zástupce Karlovy Vsi před soudem uvedl, že bývalý starosta uvedl žalobce v omyl, když podepsal zástavní smlouvu, přestože k tomu neměl oprávnění. Opatřil tak sobě neoprávněný prospěch a zřejmě i zneužil pravomoci veřejného činitele. Zástavní smlouvy jsou podle jeho názoru od samého počátku neplatné, protože nebyly řádně schváleny v orgánech obce. K předloženému zápisu uvedl, že nesplňuje zákonem předepsané náležitosti, jako jsou počty a způsob hlasování jednotlivých členů zastupitelstva. Navíc se s největší pravděpodobností jedná o falzum. Žalobce podle názoru právního zástupce obce musel o těchto skutečnostech vědět, protože společně uzavřeli celou řadu pro obec nevýhodných smluv, jejichž cílem bylo vytunelování obecního majetku. Proti tomuto nařčení se právní zástupce žalující strany důrazně ohradil a uvedl, že se ze strany žalujícího jednalo o standardní finanční operaci.

Soud byl odročen na 18. dubna od 8 hodin. Vyslechnuti budou bývalí členové zastupitelstva, bývalý starosta a zástupce firmy Ekvita. Soud si rovněž vyžádá policejní spis a další písemnosti.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.