K pískovně se vyjadřují obce

NOVÝ DVŮR/NESUCHYNĚ/KRUPÁ. k záměru otevřít v blízkosti Nového Dvora pískovnu probíhá v současné době připomínkové řízení. Obce sousedící katastry s lokalitou pískovny mají možnost vyjádřit se, jestli ji chtějí, popřípadě za jakých podmínek by měla být provozována.

Podle realizačního projektu má být na katastru Nesuchyně zbudována čistící nádrž a dále má být využita obecní cesta pro příjezd do pískovny. "Firma nás požádala o odprodej asi 2,5 hektaru pozemků, kde má vzniknout vodní nádrž. Byla nám nabídnuta cena 10 Kč za metr čtvereční. To jsme nemohli akceptovat a navrhli jsme cenu 35 korun za metr. Na veřejné schůzi jsme toto přednesli občanům a většina s tím souhlasila. Jen jeden občan navrhl, že cena by měla být alespoň 1000 korun za metr, což je podle našeho názoru nereálné," vysvětluje nesuchyňský starosta Jiří Barsa.

Podle něj nemají pro obec tyto písčité pozemky žádný význam a nehodí se ani jako stavební parcely. Kdyby zde vznikla nádrž, mohli by ji občané používat k rekreačním účelům. Navíc realizační firma nabídla, že po vytěžení pískovny vrátí pozemky bezúplatně Nesuchyni. "Horší je to už s příjezdovou cestou. Většina občanů s pronájmem a používáním cesty nesouhlasí. Zastupitelstvo firmě navrhlo, aby hledala výjezdovou cestu směrem ke Chrášťanům," dodává starosta Barsa.

Jako obec sousedící s Chrášťanami byla k připomínkovému řízení vyzvána i Krupá. "Nám se nelíbí, že by příjezdová cesta pískovny měla vést po zhruba kilometrovém úseku poddžbánské cyklotrasy. Pořád se hovoří o ochraně životního prostředí, a teď bychom prašnou dopravu z pískovny vedli přes les? Ať si ji přes svůj katastr vedou Chrášťany, když tak pískovnu preferují," podotkl krupský starosta Jiří Klátil.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.