Gymnázium je kvůli incidentu ředitele se studentkou v nejistotě

Jirátko (ne)rezignoval?

RAKOVNÍK. Gymnázium Zikmunda Wintra má za sebou těžký týden. Ředitel zařízení RNDr. Jan Jirátko měl v úterý 13. března na schůzi výboru SRPŠ oznámit, že k 1. dubnu rezignuje na svoji funkci. O záměru informoval i Středočeský kraj, který je zřizovatelem školy. Den poté ale proběhla schůzka pedagogů iniciovaná odbory, na níž se hovořilo o možnosti setrvání Jirátka ve funkci i o návratu Mgr. Jindry Plamitzerové do funkce zástupkyně. Situace se tak stala velmi nepřehlednou a na konci týdne nikdo ze studentů ani pedagogů netušil, co se vlastně děje.

Už úterní jednání výboru SRPŠ, které sdružuje zástupce všech gymnaziálních tříd, mělo velmi bouřlivý průběh. Předpokládaný program prý zcela zásadně změnil ředitel školy, který před započetím jednání přečetl svoji rezignaci. "Chtěli jsme vyslechnout děti, ředitele i zástupkyni, ale pan ředitel do jednání vnesl chaos. V usnesení, které jsme nakonec přijali, SPRŠ navrhuje zřizovateli přijmout rezignaci pana Jirátka a doporučuje uskutečnit výběrové řízení na nového ředitele," řekla nám členka výboru SRPŠ MUDr. Cajthamlová. SRPŠ tak chtělo zabránit dalšímu nepříjemnému tlaku na školu a její studenty.

Zatímco v úterý se výbor SRPŠ rozcházel s vědomím, že je problém zažehnán, ve středu bylo všechno jinak. Na poradě pedagogického sboru, kterou uspořádala odborová organizace místo páté vyučovací hodiny, ředitel svoji rezignaci zpochybnil. Na výboru SRPŠ prý oznámil, že rezignaci teprve zvažuje. Následně padl návrh, aby se ředitel a jeho zástupkyně spolu dohodli a vrátili se do svých funkcí. Jindra Plamitzerová požádala o den na rozmyšlenou. Ve čtvrtek na další poradě znovu vysvětlila svůj kritický postoj k jednání ředitele a zdůraznila, že nechce pracovat na žádném místě ve vedení školy.

V té době již existovala petice studentů nad 15 let za odvolání ředitele, z níž byli vyloučeni studenti čtvrtých ročníků. Petici sestavil výbor ve složení Klára Bulantová, Adam Bařtipán a Petra Mánková. Podepsalo ji celkem 127 studentů. "Petice vznikla spontánně mezi studenty. Když se o ní pan ředitel dozvěděl, pozval si nás i s třídním učitelem. Ptal se, co je to za petici a čeho chceme dosáhnout. Říkal nám, že nechce vyhrožovat, ať si píšeme co chceme, ale jeho že stejně nikdo neodvolá. Ale že je ochoten jednat a vrátit paní Plamitzerovou do funkce, a jestli jsme ochotni počkat s peticí," popsala průběh schůzky studentka Petra Mánková.

Po schůzce výboru SRPŠ začala vznikat další petice. Tentokrát na podporu ředitele. Podepsalo ji údajně 60 lidí z řad zaměstnanců školy i studentů, včetně osob mladších 15 let.

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnilo zasedání školské rady za účasti MUDr. Leoše Klika, PaedDr. Jitky Knorové, Mgr. Norberta Kremera, Daniely Staňkové a dvou zástupců zřizovatele. Kraj ve školské radě zastupovali MUDr. Ivo Michalička a Václav Laňka. Školská rada vzala na vědomí závěr jednání SRPŠ, petici studentů za odvolání ředitele, petici studentů, podporující ředitele, petici zaměstnanců GZW a rekapitulaci událostí. Současnou situaci považuje školská rada z pohledu výuky a pověsti školy za vyhrocenou a nadále neudržitelnou a žádá zřizovatele o urychlené řešení situace.

V pátek 16. března se po škole začaly objevovat lístečky s nápisem "Stydím se za svého ředitele". Situace začala být opět nesnesitelná.

"Pan ředitel informoval v pondělí 12. března náměstkyni hejtmana o svém rozhodnutí rezignovat k 1. dubnu, což jsme přivítali. O jeho dalších krocích nic nevíme. Kraj následně rozhodne, koho pověří řízením školy, a pak vypíše řádné výběrové řízení na nového ředitele," řekl nám tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka. Ředitel Jan Jirátko přislíbil Raportu své písemné vyjádření s tím, že jej dodá v pondělí do 11 hodin. Ve 13 hodin zaslal následující text:

Vyjádření ředitele

"V minulém týdnu jsem sdělil, že pravděpodobně odstoupím z funkce ředitele, a to přesto, že jsem neporušil žádný právní předpis. Toto jsem učinil proto, abych ochránil svou těhotnou manželku před stresem z neúměrně vyhrocené situace. Vzhledem k tomu, že mediální útoky proti mé osobě neustaly, budu volit řešení, které považuji za nejlepší. Dále se k této situaci nebudu vyjadřovat," napsal Jan Jirátko"

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.