„Jeselné“ se vrací do rady

RAKOVNÍK. Přestože nejvýznamnějším bodem jednání městského zastupitelstva, které se sešlo minulé pondělí ve Wintrově zasedací síni radnice, se zdál být rozpočet na rok 2007, překvapivě nejemotivnější diskuse se rozproudila kolem zprávy kontrolního výboru k rekonstrukci Bořivojovy ulice a k likvidačnímu navýšení poplatku v jeslích.

Při projednávání rozpočtu na rok 2007 tak zazněly pouze dvě připomínky. Jiří Ludačka (ČSSD) se dotázal, proč v rozpočtu chybí Rack Reyd, načež mu starosta vysvětlil, že se akce s největší pravděpodobností letos nekoná. Dále Ludačka konstatoval, že v rozpočtu schází kolonka na obchvat nebo fond rozvoje komunikací. Na jeho slova navázal Miloslav Kubínek (KSČM). "Pokud je zřejmé, že na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu je třeba 14 až 20 miliónů, proč nejsou v rozpočtu tyto peníze vyčleněny?" dotázal se. Starosta vysvětlil, že investorem obchvatu může být jedině kraj, který může dosáhnout na strukturální fondy EU. Marcel Chládek (ČSSD) se ale obává, že kraj nebude ve věci výstavby obchvatu nikdy tak aktivní, jako by mohlo být město. Proto doporučuje připravit projektovou dokumentaci a výkup pozemků. Rovněž doporučuje oslovit místní firmy, které jsou závislé na kamiónové přepravě, aby se na výstavbě podílely. Ve finále se zastupitelstvo dohodlo na vytvoření komise, která se bude výstavbou obchvatu systematicky zabývat po celé volební období.

Velmi emotivní diskuse se rozvinula také k otázce jeslí. Marcel Chládek uvedl, že radou schválené navýšení "jeselného" na 5000 Kč měsíčně povede k likvidaci zařízení, za což odmítá nést zodpovědnost. Proto doporučil změnit rozhodnutí rady a navrhl měsíční poplatek snížit na 2000 Kč. Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) dodal, že zpráva předložená do rady vedoucí odboru působila dojmem, že je vše předjednáno s vedením jeslí i s rodiči, tudíž nečekal takovou vlnu nevole. Místostarosta Jan Švácha (SNK - ED) uvedl, že se připravují i další kroky k optimalizaci nákladů v jeslích. Z řad veřejnosti vystoupila Jana Aslamová, matka třech dětí, které prošly rakovnickými jeslemi. "Jako rodič mohu o jeslích mluvit jenom v superlativech. Děti se naučí některé dovednosti rychleji než doma. Město by mělo snížením poplatků a zvýšenou reklamou přitáhnout k využívání další maminky. Ale patnáct set korun za pět dnů je moc. Pokud by se poplatek snížil, vrátíme se," slíbila.

Zastupitelstvo jmenovalo pro vyřešení poplatků komisi za účasti zástupců čtyř nejsilnějších politických stran ve složení Zdeněk Nejdl (ODS), Jan Švácha (SNK - ED), Marcel Chládek (ČSSD) a Vladimír Kvasnička (KSČM). Komise se sešla minulý čtvrtek a navrhuje městské radě snížit měsíční "jeselné" z 5000 na 2000 Kč. Zaopatřovací příspěvek za pět dnů by měl zůstat zachován ve výši 1500 Kč.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.