Otevřený dopis OHK Rakovnicko zastupitelstvu města
k výstavbě nového marketu

Jen další pomník
konzumní společnosti

Vedení rakovnické radnice se v uplynulých dnech pozitivně vyjádřilo k možnosti výstavby dalšího - v pořadí již šestého supermarketu v Rakovníku. Tímto stanoviskem, zveřejněným v tisku, vyslalo občanům řadu velice důležitých informací. Jakých?

1. Město vlastně nemá vůbec žádnou koncepci rozvoje. Otevřeně říká, že neví, co v které lokalitě chce a jen čeká, s čím kdo přijde.

2. Vedení radnice nemá naprosto žádnou koncepci rozvoje obchodní sítě. Neřeší, kolik supermarketů chce ve městě mít, kde je chce mít ani jaké chce mít. Neřeší, jestli v 17 tisícovém městě by mělo být marketů 5, 12 či 30. Neřeší, jestli by zde měly být diskonty s omezeným sortimentem nebo zda chceme nějaký hobby market.

3. Neví toho mnoho ani o problematice tvorby daní, jejich napojení na státní rozpočet a zpět na rozpočty obcí. Nezná pojem daňová výtěžnost a jak se vlastně tvoří, odkud ve svém důsledku dostává mzdu.

4. Představitelé města, ač sportovci či milovníci kultury, si zřejmě nepamatují, kdo sponzoruje místní sportovce, školy, kulturní akce! Chudí a neprosperující místní podnikatelé nedají na podporu sportu či kultury ani korunu a zahraniční obchodní řetězce to ještě nikdy nenapadlo. Proč se při rekonstrukci cyklostezky obrátili s prosbou o pomoc na místní podnikatele, a ne na místní obchodní řetězce? v nejbližší době budou řešit problém Tatranu Rakovník. Kde budou hledat podporu?

5. Představitelé města se naivně domnívají, že dalším marketem se ještě více zvýší konkurence a tím sníží ceny. Kdyby měli elementární znalosti, pak by věděli, že dnes se nižší ceny dosáhne vlastně jen na úkor kvality. Se znalostí věci prohlašujeme, že ceny jsou dnes na tak nízké úrovni, že takzvaná větší konkurence vede k tomu, že občanovi je nabízeno zboží pochybného původu a podřadné kvality (viz výrobky typu "vyrobeno v…..pro…..").

6. Protože nemají žádnou koncepci rozvoje, jsou naši představitelé zastánci konzumního způsobu života. Není nic skvělejšího, než vzít auto, zajet do rakovnického Zličína, dvě hodiny brouzdat v marketu, pak si dát hamburger a hranolky v mekáči a po super obědě vzít útokem butiky. Po večeři dorazíme domů s pocitem skvěle stráveného dne!

7. Lhali, když před nějakými dvěma roky říkali, že stavbě nového (zatím posledního) rakovnického marketu nemohou zabránit, protože je stavěn na soukromém pozemku! Tehdy vlastně alibisticky říkali: kdyby to bylo na pozemku města, tak bychom to nepovolili. Dnes už radnici nezajímá, že si občané stěžují na hluk či nadměrný provoz v sídlišti Pod Nemocnicí, přestože jsme je na tyto skutečnosti již v roce 2002 upozorňovali! Samozřejmě, že kdyby byla vůle, tak by se výstavbě zabránit dalo. Třeba stanovením takových podmínek, které by investora od záměru odradily! Jenomže ono ve svém důsledku je to o tom, že občan je až na posledním místě. a volič? Ten nás zajímá jen jednou za 4 roky. a programy stran? Ty snesou všechno.

Co navrhujeme? Před konečným rozhodnutím umožnit postavení dalšího pomníku konzumní společnosti by se vedení radnice mělo vážně a vlastně poprvé zamyslet nad jasnou koncepcí rozvoje města. Říci, co kde chceme a jak to chceme. Předložit občanům záměr k diskusi a připomínkám. Jsou toho představitelé města vůbec schopni?

Za OHK Rakovnicko Ing. Vladimír Mašek

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.