Janoušek dva měsíce od pokuty

NOVÉ STRAŠECÍ. Pouhé dva měsíce zbývají firmě Edesa, s. r. o., na dokončení domu v Jungmannově ulici. Pokud termín nestihne, bude muset bývalý vlastník objektu Jiří Janoušek zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 1 200 tisíc korun.

Finanční postih visí nad Jiřím Janouškem téměř rok a je vymahatelný, pokud do dvou let od nabytí vlastnického práva nezrealizuje přestavbu domu na pět řadových bytových jednotek. „Vzhledem k tomu, že pan Janoušek nabyl vlastnické právo 20. června 2005, měl být závazek splněn do 20. června 2007. Je známo, že závazek v uvedené lhůtě splněn nebyl a město mohlo požadovat uhrazení smluvní pokuty. Zastupitelstvo však svým usnesením upustilo od uplatnění sankce do 20. června 2008,“ sdělil tajemník Jiří Tláskal.

Jiří Janoušek budovu i s pozemkem prodal firmě Edesa. Společnost, jejímž základním kapitálem je 200 tisíc, byla do obchodního rejstříku zapsána 28. února 2007. V době konání posledního zastupitelstva nebyla změna vlastníka zapsána v katastru nemovitostí. „Zástupci společnosti jednají s úředníky městského úřadu a jsou si vědomi závazků pana Janouška,“ pokračuje Jiří Tláskal.

„Chceme, aby původní záměr města byl zrealizován. Dodnes se ale v Jungmannově ulici nic neděje a za dva měsíce není možné stavbu dokončit a zkolaudovat. Obáváme se i obtížné vymahatelnosti pokuty,“ říká člen zastupitelstva Jan Bureš (MPR).

A jak vidí momentální situaci Jiří Janoušek? „Prodej se uskutečnil ve dvou etapách. Začátkem března byly prodány dvě bytové jednotky a koncem měsíce zbývající tři. Dnes je první změna už dokonce zapsána v katastru nemovitostí. Jakmile bude zapsána i druhá, firma se ihned pustí do přestavby, takže se nedodržení termínu neobávám.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.