Inkubátor bez školy

NOVÉ STRAŠECÍ. I přes dlouhodobou snahu se městu Nové Strašecí nepodařilo uzavřít smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou, která je důležitou podmínkou pro získání dotace na vybudování zdejšího podnikatelského inkubátoru.

Záměr výstavby podnikatelského inkubátoru v Novém Strašecí je pochopitelně podmíněn získáním dotace. Jako vhodný se jevil dotační titul Prosperita (první výzva) ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jehož náplní je vytvoření prostředí pro podnikání a inovace na léta 2007 – 2013. Nezbytnou podmínkou podání registrační žádosti je však doložení smlouvy o spolupráci s vysokou školou či nějakou výzkumnou institucí.

„Jednání o uzavření smlouvy probíhala s Českou zemědělskou univerzitou, ale přes veškerou snahu se ji nepodařilo k dnešnímu dni uzavřít,“ říká starosta Pavel Vaic a vysvětluje: „Vysoká škola zemědělská má zájem o spolupráci na Kladně, což je asi jeden z důvodů, proč to nedopadlo ve Strašecí. Byl se tu podívat prorektor a pro další informace se tu zastavil i šéf z Lán, ale žádnou smlouvu v rukou nemáme, a proto se rada města rozhodla, že přípravu zatím pozastavujeme.“

Lhůta pro podání registračních žádostí vypršela 31. července. Město ji však nebylo schopno podat se všemi požadovanými přílohami. Toto podání je současně podmínkou pro čerpání dotace z Fondu investic regionálního rozvoje Středočeského kraje na zpracování předmětné projektové dokumentace. Záměr na vybudování podnikatelského inkubátoru tedy nemá vyřešen způsob financování a pro chybějící spolupráci s vysokou školou není jasná ani obsahová náplň, požadavky na umístění a stavebně technické řešení vlastní stavby. Proto z jednání rady města vyplývá jednoznačný závěr, že v současné době nelze zadat zpracování dokumentace pro územní řízení.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.