Hřbitovní zeď zbourají postupně

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Jak jsme již před časem informovali, značně poškozená a staticky narušená zeď hřbitova v Novém Strašecí bude rozebrána. Tomuto aktu však minulý týden předcházelo jednání s majiteli garáží, které jsou k této zdi téměř bezprostředně přistavěny.

"Bylo obrovskou chybou, že kdysi kdosi povolil postavit garáže tak blízko. Nejen že voda, která stéká z jejich střech, podmačuje hřbitovní zeď, ale teče i na hroby a poškozuje hrobky. Proto jsme kontaktovali majitele garáží, abychom s nimi konzultovali další postup," řekl starosta Jakub Kleindienst. Město se s majiteli dohodlo na tom, že jmenují své dva zástupce, kteří budou s radnicí v otázce hřbitovní zdi komunikovat.

"Dohodli jsme se, že se pokusíme zeď postupně odbourávat, abychom zjistili, jaký je její celkový stav včetně základů. v průběhu demolice se teprve rozhodneme, zda dojde ke zbourání celé zdi nebo jen její části," nastínil starosta další postup prací. Původně zvažovaný nápad, že by zadní části garáží mohly tvořit zeď hřbitova, se dnes nejeví příliš reálný. "Myslím, že hřbitov by měl mít vlastní zeď, jde jen o to, zda bude technicky možné ji tam postavit. Proto raději zvolíme opatrnější postup," dodal Kleindienst.

Městu se podařilo také získat dotaci na projekt hřbitovní zeleně. Od Ministerstva životního prostředí ČR dostalo 80 tisíc Kč, samo dodá dalších 20 tisíc korun.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.