Karlova Ves neuhradila firmě Froněk dvě obecní zakázky

Exekuce obecního majetku

KARLOVA VES. Velmi nepříjemnou situací končí volební období pro Karlovu Ves. Zastupitelstvu hrozí exekuce obecního majetku v hodnotě 700 tisíc korun. Jde o dvě faktury, které obec v roce 2004 nezaplatila společnosti Froněk, s. r. o., Rakovník za obecní zakázky. Firma se totiž obrátila na soud a uspěla.

Společnost Froněk uzavřela s obcí Karlova Ves v roce 2004 dvě smlouvy o dílo. Na jejich základě pak provedla úpravu vstupního parku před hřbitovem za 83 tisíc korun a opravu místní komunikace v Lesní ulici za 476 tisíc korun. Peníze však od obce nikdy nedostala. Nyní navíc částka narostla o penále a soudní poplatky. Na vrub obce půjdou samozřejmě i náklady exekutora. "Snažili jsme se platby získat všemi standardními způsoby. Nejprve jsme zkoušeli telefonické urgence, kdy nám pan starosta sliboval, že zaplatí a několikrát dokonce tvrdil, že už podal platební příkaz, ale peníze na náš účet nikdy nedošly. Takže jsme zasílali upomínky a třetí z nich už prostřednictvím právníka," popisuje jednatel společnosti Jaroslav Froněk. Firma se nakonec obrátila na soud, který vydal platební rozkaz, jenž nabyl právní moci 20. září 2006. Starosta obce sice podal odpor ke krajskému soudu, ale učinil tak pozdě a navíc bez udání důvodu, takže odpor byl zamítnut. 9. října byl dále podán návrh na nařízení exekuce a soud následně pověřil exekutora, aby buď zajistil finanční prostředky na účtu obecního úřadu nebo zajistil a následně prodal obecní majetek, a to jak movité zařízení tak i nemovitosti.

Právní zástupce společnosti Froněk Mgr. Jan Olšiak předložil týdeníku Raport k nahlédnutí veškeré listinné důkazy. Přesto jsme se pokusili získat vyjádření protistrany. Starostu obce Luboše Šípka se nám nepodařilo kontaktovat, uspěli jsme až na mobilním telefonu místostarosty Ivana Kohouta. "Tak to jste mě nemile překvapili. O exekuci nic nevím. Pravdou je, že firma Froněk pro obec nějakou zakázku dělala, ale žiju v domnění, že je všechno zaplaceno. Bohužel, podobných problémů se teď na obec valí více a pan starosta přestal komunikovat se zastupitelstvem," uvedl místostarosta Kohout. Jak jsme dále zjistili, stávající starosta Luboš Šípek kandiduje i do dalšího volebního období a sice jako "trojka" Sdružení nezávislých kandidátů Karlovy Vsi. V obci je však ještě jedna kandidátka, a to Nezávislí kandidáti za obnovu obce, jejichž lídrem je Blanka Vlková.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.