Došlo u záchranky k poruŠení zákona?

PRAHA/RAKOVNÍK. Nový ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek nařídil z podnětu středočeského hejtmana Davida Ratha revizi hospodaření této organizace se zaměřením na hospodárnost a efektivitu vynakládání veřejných prostředků. „Už první fáze prokázala řadu sporných rozhodnutí a nestandardní postupy při uzavírání smluvních vztahů bývalého managementu středočeské záchranky,“ uvedl Martin Houdek.

Podle jeho slov došlo k velmi závažným pochybením, k porušení zákona o veřejných zakázkách a k nestandardním postupům i v případě střediska zdravotnické záchranné služby v Rakovníku.

„Jednalo se o 7 smluv o dílo uzavřených od roku 2004 do roku 2005 na přestavbu objektu stanoviště ZZS a LSPP v areálu nemocnice, na který územní středisko ZS Středočeského kraje vynaložilo v rámci uzavřených zakázek více jak 9 miliónů korun. Tomu předcházelo sedm veřejných zakázek, vždy se stejným vítězem, přestože se jednalo ve všech případech o totožný předmět plnění. Je tedy zřejmé, že šlo o účelově rozdělené zakázky, tedy o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek,“ tvrdí Martin Houdek a pokračuje. „V průběhu realizace zakázek došlo u jedné smlouvy o dílo k navýšení ceny o 790 tis. Kč s odkazem na tzv. vícepráce. Územní středisko ZS Středočeského kraje v té době investovalo značné prostředky do objektu, ke kterému měla vlastnické právo tehdejší Nemocnice Rakovník. Takto zrekonstruovaný objekt byl v polovině roku 2007 zprivatizován a přešel do rukou soukromé společnosti. Ta od počátku loňského března začala záchrance měsíčně účtovat více jak 30 tis. Kč za nájemné a služby spojené s nájmem, což je extrémně vysoká částka v porovnání s využívanou plochou. V tomto případě se zcela evidentně jednalo o nehospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky.“

Výsledky provedené revize předal ředitel Houdek v těchto dnech Krajskému úřadu Středočeského kraje a společně s ním zvažuje podání trestního oznámení.

O vyjádření jsme požádali Jaromíra Bureše, jednatele společnosti Privamed Healthia, s.r.o., která nyní Masarykovu nemocnici v Rakovníku vlastní. „Nemocnice pronajímá Územnímu středisku ZS Středočeského kraje prostory za 17 500 Kč měsíčně plus zálohy na služby a energie spojené s užíváním objektu, které činí 13 800 Kč. Nájemní smlouva s Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje je standardní, jako jsou nájemní smlouvy s ostatními nájemníky v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Zároveň je nutné říci, že Masarykova nemocnice v letošním roce provedla na budově pronajaté ÚSZS Středočeského kraje potřebné opravy a dále údržbu příjezdové komunikace k objektu v celkové výši 70 000 Kč. Vzhledem k velmi dobré spolupráci mezi Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje a Masarykovou nemocnicí v Rakovníku je naše nemocnice ochotna jednat o případných změnách v nájemní smlouvě. Bohužel, žádný impuls od ÚSZS Středočeského kraje zatím nepřišel,“ uvedl Jaromír Bureš.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.