DOPIS: Ad tržní cena rakovnické nemocnice

Před týdnem se na těchto stránkách objevila zavádějící informace o tom, že tržní hodnota rakovnické nemocnice představuje více než 80 miliónů korun. Rád bych věc upřesnil.

Na samém začátku celé soutěže na prodej nebo pronájem nemocnic rozhodla krajská rada o tom, že by měly vzniknout znalecké odhady tržních hodnot jednotlivých zařízení. Posudky, které se po krátkém čase sešly, však nikoho optimismem nenaplnily. Stanoviska několika různých odhadců se shodovala v jednom: se závazkem zachování zdravotní péče po dobu nejméně pět let není možné důvěryhodným způsobem tržní hodnotu určit. Obvykle používané metody selhávají a žádný příklad, z něhož by bylo možné vycházet, není a ani nemůže být k dispozici, protože v našem prostředí neexistuje trh s nemocnicemi. Reálnou tržní hodnotu nemocnic za stanovených podmínek tak může určit opravdu jen seriózní nabídkové řízení.

V případě rakovnické nemocnice zahrnoval znalecký posudek odhad ceny při použití tzv. výnosové metody, která odráží hodnotu nemocnice ve vztahu k možným budoucím ziskům. Tato hodnota ale vyšla záporně, neboť zdravotnické prostředí se vymyká standardním tržním vztahům. Nejvážnějším argumentem bylo, že úhrady zdravotnických výkonů ze strany pojišťoven v mnoha případech neodpovídají reálným nákladům.

Druhá, takzvaná likvidační metoda vycházela potom z toho, že z ekonomického hlediska by bylo vhodnější takové zařízení dále neprovozovat a nemovitosti i přístrojové vybavení prodat. Potom by podle posudku mohla být hodnota opravdu vyšší než 80 miliónů korun. Takové řešení je ale pro vedení Středočeského kraje naprosto nepřijatelné. Proto také nastavilo předem přísná hodnotící kritéria celé soutěže a do smluv s budoucími vlastníky privatizovaných zařízení promítlo závazek po dobu nejméně pěti let provozovat zdravotní péči ve stávajícím rozsahu. Pro posouzení výhodnosti vítězné nabídky v soutěži je tedy takový "likvidační" odhad naprosto nepoužitelný.

Samotní odhadci po zveřejnění rozhodnutí hodnotících komisí konstatovali, že ve všech případech kupujícími nabídnutá cena představuje reálnou tržní cenu privatizovaných zdravotnických zařízení, dosažitelnou v současné době. Nejde tedy o nabídky pod cenou.

Podmínka zachování zdravotní péče je pro pacienty, pro lékaře a samozřejmě také pro kraj klíčová.

Martin Kupka, mluvčí Středočeského kraje

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.