Do zóny po nové silnici

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). V průmyslové zóně Severovýchod vzniká objekt stanice technické kontroly, jehož investorem je společnost AR auto s.r.o. Město Nové Strašecí podmínilo výstavbu této budovy vybudováním příjezdové komunikace na náklady investora.

"Tímto krokem jsme městské pokladně ušetřili částku zhruba 10 miliónů korun. Kromě toho bude vyřešen i odvod dopravy z průmyslové zóny. Ten totiž starý územní plán neřešil," uvedl starosta města Jakub Kleindienst s tím, že v budoucnu se ještě počítá s přemostěním nebo podkopem dálnice. Na základě dohody s vedením města buduje výše zmíněná společnost ještě hlavní kanalizační a vodovodní řad pod touto silnicí s cílem minimalizovat v budoucnu stavební zásahy do nové komunikace.

Příjezdová komunikace je před dokončením. Vzhledem ke klimatickým podmínkám ale ještě investor nestihl nalít na povrch finální vrstvu asfaltu. Vzhledem k tomu, že již požádal o kolaudaci objektu, rozhodla rada města o tom, že bude závazek firmy vůči městu podchycen smluvně. "Rada souhlasila s posunutím termínu dokončení příjezdové komunikace. Zároveň ale uzavřela se společností AR auto s.r.o. smlouvu, která zajišťuje úplné dokončení stavby komunikace a hlavního kanalizačního a vodovodního řadu na náklady společnosti a jejich následné převedení do majetku města," konstatoval starosta. Jakmile bude stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o předběžném užívání komunikace, může dojít ke kolaudaci objektu stanice technické kontroly.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.