Pozitivní hospodaření Rakovníka
bylo důvodem začlenění pod zadluženou akciovku

Dluhy Příbrami prý nemocnici neohrozí

PRAHA/RAKOVNÍK. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo 19. září o vložení jedenácti zdravotnických zařízení do akciových společností oblastních nemocnic. Je mezi nimi i Nemocnice s poliklinikou Rakovník, která se spolu s nemocnicemi Třebotov a Hořovice, Léčebnou dlouhodobě nemocných Prčice a Ústavem onkologie a pneumologie Na Pleši stala součástí Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

"Pro rakovnickou nemocnici neznamená začlenění do akciové společnosti Oblastní nemocnice Příbram prakticky vůbec nic. Jedná se jen o dočasný krok, vyvolaný aktivitami opozice v Parlamentu," odpověděl na dotaz Raportu náměstek hejtmana a radní kraje Vilém Žák. Je přesvědčený, že již v prvních měsících roku 2006 bude vypsáno nové výběrové řízení na prodej či pronájem nemocnice. Hlavním důvodem, proč byla NsP Rakovník začleněna pod Oblastní nemocnici Příbram, je její pozitivní hospodaření. "Jednotlivá zařízení jsou různě zadlužená, a tak jsme hledali optimální varianty, aby nedošlo k navyšování schodků," vysvětlil Vilém Žák.

Rozhodnutím zastupitelstva kraje došlo také ke zrušení dosavadních příspěvkových organizací a k odvolání jejich ředitelů. "Zdravotnická zařízení budou fungovat jako samostatné provozovny a dosavadní ředitelé budou pověřeni jejich řízením," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Josef Kantůrek.

Zastupitelstvo uložilo radě kraje, aby zajistila, že po vložení podniků do uvedených akciových společností budou zařízení poskytovat zdravotní péči v rozsahu odpovídajícím uzavřeným a platným smlouvám se zdravotními pojišťovnami a hospodařit samostatně jako provozovny se stávajícím majetkem. o dispozici s tímto majetkem bude i do budoucna rozhodovat zastupitelstvo Středočeského kraje. "Chceme tak předejít jakýmkoli pochybnostem o našich záměrech," doplnil hejtman Petr Bendl.

Poněkud odlišný názor mají opoziční zastupitelé, kteří hájí v zastupitelstvu kraje zájmy našeho okresu. Jak Petr Sunkovský (ČSSD), tak František Šlajchrt (KSČM) netuší, proč došlo k začlenění NsP Rakovník pod příbramskou nemocnici. "Naše strana nesouhlasí s transformací nemocnic na akciové společnosti. Navíc Příbram je z ruky, potýká se s finančními problémy a myslím, že tento krok činnost rakovnické nemocnice jenom zkomplikuje," uvedl Petr Sunkovský.

"Podle auditu, který jsme si nechali předložit, má Oblastní nemocnice Příbram rozdíl mezi pohledávkami a závazky 53 miliónů korun. v současné době prý uvažuje o zrušení jednoho oddělení a propuštění 200 zaměstnanců. Pokud nedojde k radikální změně, hrozí jí bankrot. To byl asi jeden z důvodů, proč dobře hospodařící rakovnická nemocnice byla vložena právě tam. Aby pomohla vylepšit nepříznivý dojem z příbramské nemocnice," navázal další opoziční zastupitel František Šlajchrt. Podle jeho slov je na celé věci pozitivní alespoň to, že se podařilo do usnesení prosadit, že ve všech vložených nemocnicích zůstane zachována zdravotní péče ve stávajícím rozsahu.

Že včlenění do a. s. ON Příbram pro NsP Rakovník prozatím nic neznamená, potvrdil i její dosavadní ředitel Michal Stehlík. "Domluvili jsme se, že budeme fungovat jako dosud. Měli bychom zůstat autonomním zařízením se samostatným hospodařením. Zůstává zde celý management jako dosud, fungovat budou všechna oddělení, primáři se také nemění. Také vztahy k pojišťovnám zůstávají stejné. Dál budeme využívat i naše kontakty na pražské odborné kliniky, které fungují. Pouze jsme se z příspěvkové organizace změnili na akciovou společnost, to znamená, že se třeba stáváme plátci DPH, přecházíme ze 16 třídní platové stupnice na 12 třídní apod. Myslím, že pacienti změnu nijak nezaznamenají," dodal Michal Stehlík.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.