Ředitel školy se o nespokojenosti s jídelnou
dozvěděl až z Raportu

Děti by nejraději hranolky a hamburgery

NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém čísle Raportu jsme v celostránkovém přepisu předvolební besedy v Novém Strašecí zveřejnili kritickou připomínku Martiny Kotykové na kvalitu jídel v jídelně ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Paní Kotyková mj. uvedla: "... na rodičovském sdružení tři učitelé řekli, že jídlo je hrůza a nevědí co s tím." V následné diskusi zaznělo, že v mnoha případech děti jídlo vůbec nesní a rovnou ho odnášejí k okénku se zbytky. Na kritiku reagoval Stanislav Hajný, ředitel ZŠ J. A. Komenského, která je zřizovatelem kuchyně a jídelny.

"Je pravda, že před a i v určitém poměrně krátkém období po zařazení školní jídelny pod správu ZŠ se vyskytovaly stížnosti na kvalitu jídla i organizaci práce ve školní jídelně. Největší počet stížností jsme v počátku zaznamenávali na skutečnost, že žáci nemají možnost výběru jídla, především v závěru doby vydávání. Tento problém jsme vyřešili téměř okamžitě nákupem čipového zařízení, které umožňuje objednávku jídla až 14 dní dopředu. Pro zkvalitnění jídel jsme začali ustavením stravovací komise, která společně s vedením školy provedla pohovory s jednotlivými zaměstnankyněmi školní jídelny, zorganizovala ankety mezi žáky ZŠ i studenty gymnázia a následně i mezi rodiči. Učitelka - členka komise - se z počátku podílela i na sestavování jídelníčku. Po určitém zkušebním období jsem provedl i personální změny ve vedení školní jídelny. Lze říci, že se kvalita stravy postupně zlepšovala a zlepšuje. Odstranili jsme většinu používaných polotovarů, hotových polévek a kupovaných moučníků. Naprosto nemohu souhlasit s tím, že (jak zaznělo) "...kvalita (stravy) není dobrá a to má dopad v podstatě na stovky obyvatel, protože děti buď nejedí nebo jedí špatně," uvedl Stanislav Hajný.

Zajímavé jsou i další informace, které našemu listu ředitel školy poskytl. Z ankety, kterou zřizovatel jídelny provedl mezi žáky a studenty gymnázia, vyplynulo, že řada z nich by si k obědu přála např. hranolky s kečupem, či tatarkou, hamburgery a podobná ve školní jídelně nerealizovatelná a nevhodná jídla. "Nelze také stále vařit jen super oblíbená jídla u většiny žáků, jako jsou např. vepřové s knedlíkem a zelím, svíčková s knedlíkem, sladká jídla a podobně. Uvědomte si, že musíme dodržovat zdravou skladbu jídelníčku. To znamená, že se musí objevit i luštěniny, ryby, těstoviny atd. Přesto jsme se však dohodli, že skladbou jídelníčku vytvoříme podmínky pro to, aby si žáci v co největší míře podle svého přání a chuti mohli vybrat. Osobně se však téměř denně přesvědčuji, že žáci zapomínají jídlo zvolit a u výdejního pultu pak dostanou např. čočku, která je automaticky nastavena, a oni ji bytostně nesnášejí. Potom zcela zákonitě odnášejí jídlo zpět a skončí na oblíbených hranolkách nebo hamburgerech. Pro další období bychom chtěli zavést možnost výběru ze třech jídel, kde by třetí jídlo bylo zeleninové nebo vegetariánské," dodal Stanislav Hajný: "Mrzí mě, že tak ostrou kritiku školní jídelny jsem se dozvěděl až prostřednictvím Raportu. Oficiálně jsem stížnost na kvalitu jídla neobdržel více jak rok, spíše se objevovaly pozitivní reakce na výše uvedené kroky, které jsme podnikli. Rádi uvítáme každý námět či připomínku k dalšímu zlepšení stravy pro naše žáky, případného zájemce zařadíme do práce stravovací komise."

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.