Výběrová řízení vypsaná Lesy ČR skončila pro místní firmy „šokem“

Desítky lidí bez práce

ROZTOKY/KŘIVOKLÁT. Od roku 1992, kdy došlo ke změně v organizační struktuře Lesů ČR, vznikly na Křivoklátsku čtyři firmy, které zajišťovaly na základě smluv pro Státní podnik Lesy ČR dodavatelské práce. Jednalo se o školkařskou výrobu, pěstební činnost, těžbu, přibližování a manipulaci dřeva. Zhruba před půldruhým rokem Nejvyšší kontrolní úřad ČR rozhodl, že by k pracím pro Lesy ČR měl mít přístup větší počet firem než dosud. a tak, když 31. prosince loňského roku smlouvy s dodavateli prací vypršely, Lesy ČR vypsaly nová výběrová řízení.

"Do výběrového řízení na základní jednotku Křivoklát, kterou tvoří část revíru Alžběta, revíry Buková, Slabce, Kouřimec, Bušohrad a Skryje, se přihlásilo osm zájemců, na jednotku Pustá Seč také osm a na jednotku Kolna šest zájemců," uvedl Ing. Vojtěch Pátek, vedoucí správy Lesů ČR, s. p., na Křivoklátě. a právě výsledek těchto řízení způsobil na Křivoklátsku doslova šok. Neuspěl v nich ani jeden z dosavadních "tradičních" dodavatelů. "Na základní jednotce zvítězila firma Solitera Hořovice, s.r.o., na Pusté Seči a Kolnech lesní společnost Litoměřice, s.r.o.," informoval Ing. Pátek. Jeden ze čtyř původních dodavatelů - firma Les Švarný - se do výběrového řízení vůbec nepřihlásila, největší z dosavadních dodavatelů - Lesy Tábor, a. s. - jejíž středisko sídlilo v Roztokách nedaleko vlakového nádraží a zaměstnávalo na 60 lidí převážně z Křivoklátska, byl ze soutěže vyřazen pro administrativní chybu při podávání podkladů pro výběrové řízení. "Obě tyto firmy patřily mezi dobré dodavatele prací, v pětistupňové stupnici hodnocené dlouhodobě známkou 2. Proto bych jim chtěl za dobrou práci pro Lesy ČR, s.p., poděkovat," vyslovil uznání společnostem Les Švarný a Lesy Tábor, a. s., Vojtěch Pátek.

Na to, proč byl vyřazen největší z dodavatelů, jsme se zeptali Milouše Kopeckého, vedoucího střediska Lesů Tábor, a. s., Roztoky. "Naše firma byla vyřazena proto, že dokumentace, která byla předložena, údajně neměla v pořádku všechny formální náležitosti. Důvodem údajně bylo, že nápisy "Originál" a "Kopie" neměly být napsány na obálce, ale na papírech vevnitř. To byla příčina našeho vyřazení a de fakto likvidace roztocké společnosti, která tu od roku 1992 docela slušně fungovala. Mimochodem, naše nabídka byla výhodnější řádově o stovky tisíc korun než firem, která pak byly vybrány pro Lesy ČR," odpověděl s trpkostí v hlase Milouš Kopecký. Co výsledek výběrového řízení pro dnes již bývalé středisko v Roztokách znamená? "Musíme si uvědomit, že lesnictví není resort jako třeba stavebnictví, kdy se sbalí technika a jede se na jinou stavbu. Tady je zázemí pevně spojené s regionem. Proto jsme museli ukončit pracovní smlouvy s asi padesáti lidmi. z původní akciovky zůstalo jen 10 lidí, kteří tady dnes zajišťují chod školkařského střediska, manipulačního skladu a dopravy pro Lesy Tábor, a. s. Tato akciová společnost všem vyplatila podle kolektivní smlouvy odstupné. Techniku jsme zakonzervovali, protože ji nyní nepotřebujeme, a čekáme na další výběrové řízení," dodal Milouš Kopecký.

Jak se nám podařilo zjistit, vítězové výběrového řízení - firmy Solitera Hořovice a LS Litoměřice - některé bývalé zaměstnance "roztocké akciovky" poptávaly. Solitera zaměstnává čtyři lesní z původních osmi, LS Litoměřice jednoho. Lidé z dělnických profesí šli na pracovní úřad, i když také některým z nich nabídla Solitera "práci na živnostenský list".

K situaci v Roztokách se ještě vrátíme v publicistickém materiálu.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.