Darují městu komunikace

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Stavebníci Petr Dolejšek a Jan Pröckl se smluvně zaváží, že postupně do konce roku 2010 vybudují a následně na to darují Městu Nové Strašecí komunikace v lokalitě Na Spravedlnosti.

"Bude se jednat o nové komunikace v ulicích Na Spravedlnosti, Aloise Jiráska, Janáčkově, Sukově, Myslivečkově, Fibichově a Vojty Kuchynky v Novém Strašecí. Jejich dokončení a předání darem městu proběhne ruku v ruce s pokračující výstavbou rodinných domů ve zmíněné lokalitě ve dvou etapách. První bude dokončena do konce března 2006 a druhá nejpozději do konce roku 2010," informoval zastupitele starosta města Jakub Kleindienst a podotkl, že až dosud nebyl závazek k vybudování komunikací v této lokalitě města právně zajištěn. Proto se dnes jeví jako nanejvíc naléhavé převod komunikací smluvně potvrdit a celou věc uvést do náležitého právního pořádku.

"Nesplnění závazku ze strany stavebníků bude zajištěno právem na náhradu škody ve výši nákladů, které by muselo město vynaložit na výstavbu nebo dostavbu zmíněných komunikací," dodal starosta Kleindienst.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.