Daně z pronajatého pozemku platí vlastník

RAKOVNÍK (bed). První lednový den přinesl několik změn v zákonných normách. Jedna z nich se týká i placení daně z pronajatých pozemků. Až dosud zákon umožňoval, aby pronajatý pozemek danil jeho nájemce, a ne vlastník. Novela zákona 338 z roku 1992 o Dani z nemovitosti toto změnila. o vysvětlení jsme požádali vedoucího oddělení majetkových daní Finančního úřadu Rakovník Ing. Jiřího Žaluda.

"Od 1. ledna 2005 přešla povinnost zdanit pronajatý pozemek na jeho vlastníka. Ten musí tuto daň přiznat do 30. dubna v daňovém přiznání a zaplatit nejpozději do 31. května. Existuje jediná výjimka, kdy pozemek daní i nadále nájemce, a to v případě, že se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem," uvedl Jiří Žalud. Tím se rozumí fakt, jak má vlastník zapsané pozemky na listu vlastnictví. Buď je má zapsány zjednodušeným způsobem nebo tak, že je v zápisu uvedeno parcelní číslo, rozloha a druh pozemku. Ve druhém případě nyní přechází daňová povinnost na vlastníka pozemku. Výjimku také tvoří pozemky spravované Pozemkovým fondem nebo Správou státních hmotných rezerv a pozemky převedené na Fond národního majetku.

Podle vysvětlení Ing. Žaluda se daň platí podle stanovené ceny půdy, která je v jednotlivých katastrech okresu různá. Nezáleží tedy na způsobu, jakým je pronajímaná půda nájemcem využívána, i když se většinou jedná o zemědělskou půdu.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.