Čtvrtek patřil stromům

RAKOVNÍK. Celkem třikrát si ve čtvrtek 20. října připomněla rakovnická radnice Den stromů. Nejprve byl ve dvoře okresního soudu vyhlášen jasan ztepilý Památným stromem. Následovalo setkání v lesoparku Jamka, kde byla odhalena informační tabule a zasazena lípa srdčitá. Zeleni bylo věnováno i setkání s občany Zátiší ve Wintrově síni radnice nad studií, kterou pro město zpracoval nový městský architekt Ing. Jiří Krechler.

Zřejmě vůbec nejstarší jasan ztepilý na území města objevil ve dvoře okresního soudu biolog Václav Laňka. Impozantní krasavec měří více než 16 metrů, koruna má průměr 11,5 m a obvod kmene ve výšce 130 cm více než 4 metry. Rozměry mohly být ještě větší, kdyby nedošlo v minulých letech k několika zásahům, které si vyžádaly stísněné podmínky dvora. Tím, že se jasan stal památným stromem, se do budoucna podobným zásahům zamezí. Vlastník pozemku, kterým je v tomto případě Okresní soud, může navíc čerpat do státu finanční podporu na ošetřování stromu. v rámci oslavy Dne stromů odhalil starosta Zdeněk Nejdl ruku v ruce s místostarostou Luďkem Štíbrem i informační ceduli s nápisem Památný strom. Pak se bohužel dveře areálu uzavřely a jeden z nejkrásnějších stromů na katastru města zůstane do dalších let před veřejností ukryt za zdmi soudního dvora.

Ačkoliv je Jamka veřejností vnímána jako park, donedávna byl porost evidován jako hospodářský les. Až v roce 2004 město požádalo o změnu a v letošním roce tu byl realizován projekt s krajskou dotací ve výši 250 tisíc korun. Město ze svého doplatilo dalších půl miliónu korun a dokončilo projekt na zvýšení rekreační funkce lesa. Původně převážně akátový porost byl kultivován dalšími druhy dřevin. Zachována a upravena byla sáňkařská dráha, opraveno oplocení hřiště a instalovány překrásné hrací prvky. Na prolézačky, lavičky, houpačku, odpadkové koše a další mobiliář v celkové hodnotě 211 tisíc korun bylo použito přírodně zakřivených kmenů a větví akátů, které tvarově korespondují s okolní zelení. Materiál dodala firma Tomovy parky Turnov. "Jen doufám, že Jamka zůstane i nadále takto pěkná a že hrací prvky budou sloužit svému účelu co nejdéle," podotkl starosta Zdeněk Nejdl s narážkou na opakované projevy vandalismu na sousedním hřišti. Ve střední části lesoparku se pak starosta Zdeněk Nejdl s společně s Luďkem Štíbrem a dalšími pracovníky radnice chopili lopaty a vysadili lípu srdčitou.

V odpoledních hodinách se nad Návrhem řešení zeleně na sídlišti Zátiší sešla kromě úředníků jen hrstka převážně starších obyvatel. Autor studie Ing. Jiří Krechler, který v minulých měsících velmi podrobně mapoval v terénu veškerou zeleň na Zátiší, předložil veřejnosti komplexní materiál s řadou navrhovaných změn. k nejzásadnějším patří výsadba stromořadí dubu zimního v ulici Průběžná, kterou Krechler navrhuje změnit na jednosměrnou. Kromě zeleně by tak v ulici mohla vzniknout i nová parkovací místa. Celá řada úprav je plánovaná v okolí 3. ZŠ, ale i v ulicích Školní, Otýlie Beníškové a dalších. v plánu je i zaoblování tvarů svahů a celkové kultivování porostů. Ze strany občanů zaznívaly nejčastější připomínky k zastiňování oken již existující zelení. Naopak podél Plzeňské ulice by uvítali zachování zeleně, která slouží jako protihluková bariéra. Jako praktické z hlediska úklidu listí občané navrhovali neosazovat okolí stromů keři. v rámci projednávání studie opakovaně zaznělo, že největším problémem výsadby nové zeleně jsou stanoviska správců sítí. Sítě bohužel nejsou vedeny koordinovaně a tak blokují celou řadu ploch pro výsadbu zeleně jako stvořených.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.