Odbor životního prostředí je k otevření pískovny skeptický

Chrášťanští dávají těžbě zelenou

CHRÁŠŤANY/NOVÝ DVŮR. Po středeční informativní schůzce týkající se otevření nové pískovny v sousedství Nového Dvora si mohou investoři mnout ruce. z jednání, které mělo seznámit veřejnost s okolnostmi těžby, jasně vyplynulo, že obec Chrášťany dává otevření pískovny i nadále zelenou. a to i přesto, že občané Nového Dvora s tímto postupem nesouhlasí.

Svůj nesouhlas se záměrem zřízení těžebny štěrkopísků dali Novodvorští najevo v pořadí již druhé petici, zaslané koncem ledna na obecní úřad. Text, který podepsalo přes padesát lidí, napadá zejména nevratný dopad otevření pískovny na životní prostředí v jejím okolí. Hlavně ale pisatelé obecnímu úřadu v Chrášťanech zazlívají, že neplní zákonné povinnosti hájit veřejný zájem a tím je ochrana přírody a krajiny. Rovněž se v petici píše, že ceny nemovitostí i pozemků se díky těžební činnosti sníží. Dále je napadáno, že členové zastupitelstva nejsou obyvateli Nového Dvora a tudíž nejsou vystaveni negativním vlivům budoucí pískovny.

Vedení obce svůj postup nadále hájí. "Zastupitelstvo jen rozhodlo nebránit možnosti podnikání na soukromých pozemcích," řekl na jednání místostarosta Zbyněk Polívka. Podle něj není zadání změny územního plánu nic definitivního, neboť otevření pískovny bude zvažovat řada kompetentních institucí. Ty ať posoudí, jestli je pískovna vhodná či ne. "Je to jen počátek komunikace. Já říkám, zkusme to," míní Polívka.

Největší pozornost na sebe při jednání strhl Pavel Josefus ze společnosti Moravskoslezský holding. Ta pískovnu připravuje pro firmu ZAPA BETON, která je hlavním investorem, a podle Josefuse se jedná o evropského výrobce betonu respektujícího zákony i životní prostředí. Zástupce investora reagoval i na jednu z připomínek petice, že vzhledem k existenci pískoven (Hlavačov, Šanov, V. Černoc) jsou dostatečně pokryty potřeby regionu.

"Zde je písek mnohem kvalitnější než v Hlavačově a Černoci a je vhodný zejména k výrobě betonu," argumentoval Josefus. Přitom dal jasně najevo, že vytěžený písek by se odvážel především mimo region. Ze stolu smetl i další připomínky, jako že pískovna vysuší okolní lesy a zvýší radioaktivitu. "Víte, to jsou s prominutím kecy, kdy jsou obavy vydávány za tvrzení. Změna územního plánu je zdlouhavý proces, kdy i vaše sebenesmyslnější připomínky budou pečlivě zkoumány a proces může být kdykoliv zastaven," chlácholil Novodvorské Josefus.

Přesto, že schůzka byla vedena v klidném tónu, občané, kteří podepsali petici, se tvářili značně rozčarovaně. "Udělali si čárku, další bod mají za sebou. Chrášťanské pískovna nepálí, bude od nich vzdálená čtyři kilometry," vyjádřil svůj pocit Karel Vazač.

Po jednání si viditelně oddechla i starostka Jana Tlapáková. "Dnešní jednání bylo oproti minulému velmi kultivované. Na petici lidem odpovíme, navíc mají možnost do 26. února ještě podávat další připomínky k zadání změny územního plánu."

Významné slovo k povolení těžby bude mít i odbor životního prostředí v Rakovníku. Na názor jsme se zeptali vedoucí Aleny Škoudlínové.

"My považujeme otevření další pískovny na okrese za zbytečné. Poptávku regionu dostatečně pokryjí stávající pískovny. Až v nich bude surovina vytěžená, ať se pak otvírají nové, " říká vedoucí odboru. Podle ní není nová těžba ani v souladu s mezinárodními úmluvami, které se týkají trvale udržitelného rozvoje (což je i oficiální státní politika ČR), a mezinárodními úmluvami o krajině. "Na všem mě zaráží zejména postoj obce. Ta má ze zákona hájit veřejný zájem a tím rozhodně není těžba neobnovitelné suroviny," dodává Škoudlínová.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.