Centrální osa městem

NOVÉ STRAŠECÍ. Původně přesunutí autobusové zastávky u polikliniky, dnes projekt inovace všech zastávek v Novém Strašecí. Taková je možná budoucnost autobusové přepravy ve Strašecí.

"Na krajském úřadě jsme byli informováni, že čím bude náš záměr komplexnější, tím bude větší pravděpodobnost, že bude schválen," vysvětluje starosta Miroslav Roček postup při návrhu modernizace autobusových zastávek. "Pokud bude náš záměr veden pod jedním titulem, mohly by být finanční prostředky uvolněny. Předpokládáme, že v souvislosti s úpravou zastávek bychom mohli řešit i přístupové cesty, případně parkové úpravy blízkého okolí." Nejoptimističtější varianta řeší i vzájemné propojení se zónou pro pěší a mohla by vytvořit jakousi centrální osu městem.

Podmínkou schválení tohoto projektu je, že částka by se měla pohybovat kolem 5 miliónů korun. Během příštího roku by mohlo postupně dojít k jeho realizaci. "Teď jsme udělali vše, co bylo zapotřebí. Máme k dispozici finanční prostředky na naši spoluúčast a v zastupitelstvu a v radě chceme rozhodnout o prioritách města. Příznivou informací je, že nemusí být 25% naší spoluúčasti, ale stačí pouze 7,5%, což rozšiřuje naše možnosti. Vtip je pouze v tom, že náklady na realizaci projektu včetně projektové dokumentace budou proplaceny až po jeho dokončení. Akce tedy musíme provádět postupně," upřesňuje starosta.

"Ze zmíněných konzultací na KÚ vyplývá, že je dobré soustředit se na 2 až 4 programy a u nich zahájit přípravu na projektové dokumentaci, což představuje cca 5-10% z ceny projektu. Programy budou vyhlašovány dvakrát ročně a největší úspěch v počáteční výzvě lze očekávat u programu týkajícího se veřejné dopravy," upřesňuje Petr Dubravský z odboru investic.

Velmi kladně hodnotí inovaci autobusových zastávek i opoziční MPR. "Naše sdružení podporuje všechny kroky, které vedou ke zvýšení bezpečnosti v našem městě. Pokud získáme dotace i na přilehlé prostory, bude to jedině dobře," dodává Jan Bureš. "Jedná se o krok správným směrem. Jenom doufáme, že tyto akce nedopadnou jako přechody před školou. O jejich zřízení jsme žádali úřad již v září. Jejich realizace byla potvrzena, ale do dnešního dne k ní nedošlo a nemáme ani žádné informace o možném termínu jejich zřízení."

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.