Byl inkubátor absurdní?

NOVÉ STRAŠECÍ. Rada města se na svém jednání rozhodla pozastavit přípravu výstavby podnikatelského inkubátoru v komerční zóně severozápad. Na tuto akci získala před časem z kraje částku 3,8 miliónu. Ta byla určena na dokumentaci k územnímu rozhodnutí a samotné územní rozhodnutí (3 milióny) a 800 tisíc bylo na zpracování žádosti.

Podmínkou podání byla smlouva s výzkumnou organizací nebo vysokou školou zemědělskou. „Do doby vyhlášení poslední výzvy se nám nepodařilo tuto smlouvu uzavřít. Proto jsme se rozhodli od záměru ustoupit s tím, že budeme dále jednat,“ vysvětluje starosta Pavel Vaic.

„Zatím bylo proinvestováno zhruba 540 tisíc a zbývá nám 3 259 tisíc. Zaslali jsme na kraj podklady a záleží na jeho rozhodnutí, zda nám předisponuje finanční prostředky na jinou kapitolu či nám ještě poskytne čas na hledání dalších možností usmluvnění vztahu s vysokou školou nebo výzkumnou organizací.“ Starosta upozornil i na zcela odlišnou ekonomickou situaci v době vzniku této aktivity. „Tehdy měla svou logiku. Měly se jí zúčastnit velké podnikatelské subjekty a projektovány budovy za 300 miliónů. Dnešní situace je odlišná.“ Pokud se inkubátor dostane na jednání rady kraje, měli by mít Strašečtí jasno do konce roku. V případě neprodloužení termínu má město řadu jiných možností kam investovat.

Podle Pavla Kotyka, zastupitele KDU-ČSL, by jediným smysluplným řešením bylo dotaci vrátit. „Doba fabrik na zelené louce je už dávno pryč a v Novém Strašecí na to stejně nejsou lidi. Jsem rád, že úporné snahy o vytvoření nového Nového Strašecí končí, inkubátor by jen vedl k dalšímu vylidnění centra. Je to stejně absurdní myšlenka, jako nápad mého spolužáka Marcela Chládka na středočeskou univerzitu,“ míní Kotyk.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.