Petice, usnesení, dopisy na obranu chirurgického odborníka

Boj za primáře Silbera

RAKOVNÍK. Zpráva o tom, že primář chirurgie Jan Silber jako jediný z deseti vedoucích lékařů nemocnice nebyl komisí doporučen ke jmenování, vyvolala na okrese takřka revoluční atmosféru. Na mnoha místech se podepisují petice, situací se zabývají politické strany, své prohlášení nám zaslali dokonce i bývalí aktivisté Občanského fóra. v nemocnici byla zahájena kontrola krajského úřadu a některé formulace, které zazněly na tiskové konferenci s vedením nemocnice, dokonce vedly k podání trestního oznámení a stížnosti České lékařské komoře.

Krajská kontrola v NsP

Přestože se hejtman Bendl se zdravotním radou kraje Kantůrkem společně s ředitelem nemocnice Stehlíkem dohodli, že do uzavření výsledku kontroly nebudou zveřejněny výsledky výběrových řízení, na naléhání Raportu Ing. Stehlík nakonec přiznal, že jediný, koho komise nedoporučuje ke jmenování, je právě primář Jan Silber. Komise hlasovala v jeho neprospěch poměrem 5:2, a to údajně kvůli neshodám primáře s vedením nemocnice, které vyvrcholily návštěvou primáře a dalších lékařů na krajském úřadě. Přestože Stehlík na tiskovce vzápětí dodal, že se doporučením komise řídit nemusí a že zatím nehodlá nikoho odvolávat z funkce, primář Silber uvedl, že v nemocnici za takových okolností dále pracovat nehodlá (záznam z tiskovky přinášíme na str. 4).

ODS chce zrušit konkursy

Situací se začaly zabývat i politické strany. Jako první nám své stanoviska zaslalo místní sdružení ODS, které se 19. dubna usneslo na následujících bodech:

"Místní sdružení ODS Rakovník je silně znepokojeno situací v rakovnické nemocnici. Plně podporuje jednání představitelů města za ODS starosty Z. Nejdla a místostarosty L. Štíbra, která směřují k objasnění a zklidnění situace v rakovnické nemocnici.

Místní sdružení ODS Rakovník souhlasí se závěry jednání dne 12. 4. 2005 na Krajském úřadě Středočeského kraje, za účasti hejtmana P. Bendla, senátora M. Pelce, náměstka pro zdravotnictví J. Kantůrka, náměstka hejtmana V. Žáka, starosty města Rakovník Z. Nejdla a zástupců chirurgického oddělení - lékařů Silbra, Kronicha, Trešla a Kovářové, kde bylo přislíbeno pozastavení výběrových řízení na místa primářů do doby, než budou známy výsledky kontroly hospodaření, kterou v nemocnici provede krajský úřad.

Místní sdružení ODS Rakovník považuje pana primáře Silbra za odborníka na svém místě, vynikajícího lékaře a čestného člověka. Jediným možným řešením situace je anulování výběrového řízení na místo primáře chirurgie, které probíhalo za nestandardních podmínek a ve vypjaté atmosféře."

Petice až do pátku

Podobný cíl má i petice, kterou iniciovala skupina občanů v čele s Ing. Zdeňkem Konopáskem a PaedDr. Jiřím Holým: "V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním my níže podepsaní občané České republiky požadujeme, aby bylo zrušeno výběrové řízení ze dne 14. dubna 2005 na obsazení místa primáře chirurgického oddělení NsP v Rakovníku a aby byl ve funkci potvrzen dosavadní primář MUDr. Jan Silber, který tuto funkci vykonává již 15 let."

Petici, která je mimo jiné umístěna v Restauraci a prodejně Panský mlýn, v Tenis centru Cafex, prodejně zahrádkářů v Palackého ulici, v 1. patře sokolovny, ve Fortuna baru ve Vysoké ulici, prodejně Zelenina u Bílků Pod Nemocnicí a samoobsluze a restauraci Falco, podepsalo do pondělního rána více než tisíc občanů. "Podpisy hodláme shromažďovat až do pátku. Pak bude petice předána osobně hejtmanovi Petru Bendlovi," přislíbil Jiří Holý.

Situací v nemocnici se mělo zabývat i zasedání městského zastupitelstva, které se sešlo 25. dubna v sále KC.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.