ARO oslavilo třicetiny

RAKOVNÍK. Ve čtvrtek 24. září proběhla v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku malá oslava, při níž si zaměstnanci tohoto zařízení připomněli 30. výročí vzniku samostatného anesteziologicko resuscitačního oddělení v této nemocnici.

Na úvod promluvil Jaromír Bureš, jednatel společnosti Privamed Healthia, s.r.o., která nemocnici od července roku 2007 vlastní. Připomněl, jaké investice byly od té doby v zařízení provedeny. „Vedení společnosti splnilo závazek vyplývající z kupní smlouvy a ve druhé polovině roku 2007 a v roce 2008 proinvestovalo do obnovy nemocnice částku převyšující 40 miliónů korun. Investice se týkaly hlavně nové techniky a přístrojového vybavení,“ uvedl Jaromír Bureš.

Za vedení města pozdravil lékaře, zdravotní sestry a ostatní personál nemocnice starosta Zdeněk Nejdl, který potvrdil stoupající úroveň péče o pacienty a vyzdvihl dobrou spolupráci města a nemocnice. Pak už dostal slovo primář ARO Pavel Kozlík, který stojí v čele tohoto oddělení prakticky od jeho vzniku na podzim roku 1979.

„V loňském roce dostalo naše oddělení od zřizovatele finanční injekci ve výši 7 miliónů korun. Zakoupili jsme kompletní monitorovací systém na lůžkové oddělení, pět supermoderních ventilátorů, 20 injekčních dávkovačů a deset infuzních pump. Dále jsme získali flexibilní bronchoskop a chladící stroj na provádění umělé hypotermie. A také nová lůžka. Z pěti lůžek máme nyní tři s automatickou váhou a s tzv. bočním náklonem, kde je možnost pacienta polohovat jenom pohyby postele,“ vypočítal primář Kozlík.

V současné době tvoří rakovnické ARO tři kmenoví lékaři a šest externích spolupracovníků, 15 sester a 5 nižších zdravotnických pracovníků. Oddělení poskytuje péči nemocným na několika úsecích. Na úseku resuscitace se na pěti lůžkách zaměstnanci ARO starají o pacienty s ohrožením nebo selháním některé ze životních funkcí, jako je dýchání nebo oběh. Na operačních sálech poskytují zaměstnanci ARO různé formy znecitlivění, které umožňují operování pacientů a následně i bezbolestný pooperační průběh. Jejich znalosti jsou využívány i při porodech a následném ošetření rodiček. Již rok funguje v rámci ARO jednotka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) s deseti lůžky. Navíc na podzim 2008 byl zahájen bez smlouvy s VZP provoz ambulance bolesti, kde se léčí chronické bolesti.

„Dovolím si tvrdit, že v současné době patří rakovnické ARO k nejmodernějším v naší republice,“ dodal primář Pavel Kozlík.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.