ročník 19 číslo 28 14.07. 2009

Foto David SvobodaHad v rakovnickém bazénu je o prázdninách v obležení dětí.

 • Ozbrojenci vyhnali cestující

  PAVLOV/RAKOVNÍK. Linkový autobus rakovnické Anexie posloužil ve středu 8. července policejnímu komandu při zastavení čtveřice cizinců, kteří přepadli v Lokti na náměstí směnárnu. Zásahová jednotka autobus mířící do Prahy zastavila na karlovarce nedaleko Pavlova.

 • Pes holčičku nenapadl

  RAKOVNÍK. Minulý týden proběhla médii zpráva o napadení dítěte agresivním psem. Pravdou je, že ke zranění došlo, ovšem okolnosti byly poněkud přibarvené.

 • Ad Šikanoval Sklenář podřízenou?

  RAKOVNÍK. K odpovědím mluvčího rakovnické policie René Černého uveřejněným v minulém vydání Raportu v článku Šikanoval Sklenář svou podřízenou nám poskytla vyjádření Kateřina Pilátová, které se některá obvinění přímo týkala.

 • Vandalové útočí na cyklostezky

  RAKOVNICKO. Nedávno jsme psali o řádění neznámého vandala, který zničil na cyklostezce z Rakovníka do Křivoklátu informační tabule a směrovky. Neuplynulo ani čtrnáct dní a devastace cyklostezky pokračuje. Někdo si dal dokonce tu práci, že rozkopal i pomníček koně, který tragicky zahynul u stezky nedaleko Kohouta mlýna.

 • Střet zájmů či nikoliv?

  NOVÉ STRAŠECÍ. O nápravu nežádoucího stavu se na posledním jednání zastupitelstva pokusil zastupitel za MPR Miloslav Kinkal, když předložil návrh na odvolání Štefana Podhorce z funkce člena rady města Nové Strašecí.

 • Investice do škol

  RAKOVNÍK (ps). Během prázdnin se dočká rekonstrukce také sociální zařízení tělocvičny 1. ZŠ. Firma Josef Drábek položí novou dlažbu, instaluje šest sprchových boxů a prostory opatří novými omítkami.

 • Nové Hřiště U Křížku

  RAKOVNÍK (ps). Na žádost obyvatel žijících v okolí ulic Vinohradská a U Křížku zřejmě vznikne nové dětské hřiště.

 • Nová krytina v hale

  RAKOVNÍK. Na radu města se obrátilo vedení TJ HC Rakovník s žádostí o příspěvek na výměnu podlahové krytiny na chodbách a vestibulu zimního stadionu. „Jedná se o výměnu stávajících podlahových gumových desek, které již nevyhovují z bezpečnostního hlediska, nesplňují hygienické požadavky, špatně se udržují a jejich vzhled je žalostný,“ uvedl mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

 • S farářem odletěl do Říma
  i kostel s farou

 • Farář Vít Uher ukončil svoji misi na Novostrašecku a odešel studovat do centra katolického světa Str. 4

 • Tramping na Rakovnicku
  slaví osmdesátku

 • Řeka Berounka a její povodí se staly v meziválečném období rájem trampů

 • Str. 4

 • Sirotků je v Africe hodně,
  20 % obyvatel má AIDS

 • Rakovničan Karel Kratochvíl strávil šest týdnů v Tanzánii jako dobrovolník občanského sdružení Bez mámy Str. 10

 • Nehod na Rudu spíše přibude str. 3

 • Na Adrenalin Cupu se Rak Team neztratil str. 4

 • Ohlédnutí za festivalem Open guitar str. 9

 • Fousek pohladil tři sta posluchačů str. 11

 • Dům na prodej

 • RAKOVNÍK (ps). Rada města rozhodla zveřejnit záměr na odprodej budovy čp. 488 v Kuštově ulici v Rakovníku včetně stavební parcely o výměře 138 m2 s tím, že na nabyvatele přejdou veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy váznoucí na nemovitosti. Nejnižší nabídková cena je 1 100 000 Kč.

 • Jeli do Polska

 • RAKOVNÍK (ps). Starosta Zdeněk Nejdl a radní Eduard Filip navštívili ve dnech 9. až 12. července polské město Tuchol. Zúčastnili se zde na pozvání tamního starosty setkání ostrostřeleckých sborů. Pracovní cesta byla uskutečněna služebním vozidlem města Rakovníka.

 • Pozemky na obchvat

 • RAKOVNÍK (ps). Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s trojicí vlastníků pozemku o výměře 5132 m2 za cenu 400 Kč za metr. Irena Jirasek z Mühlbachu, Markéta Řeřichová a Monika Števaňáková (obě z Ostrova na Ohří) získají od města za pozemek celkovou částku 2 milióny 52 tisíc Kč.

 • Zájemci o DPS

 • RAKOVNÍK (ps). Byt v Domě s pečovatelskou službou na Wintrově náměstí přidělila městská rada Josefě Topinkové. Sociální komise, která žadatelku doporučila, eviduje dalších 13 uchazečů, z toho dvě v kategorii nejvyšší naléhavosti.

 • Nová okna do školek

 • RAKOVNÍK (ps). Výměnu oken a dveří na severní straně hlavní budovy Mateřské školy Vinohrady v ulici Zděnka Štěpánka zajistí firma Otherm v zastoupení Milana Smolného z Oráčova. Ten ve výběrovém řízení nabídl nejnižší cenu ve výši 538 tisíc Kč. Stejný subjekt uspěl také ve výběrovém řízení na výměnu oken a dveří na severní straně hlavní budovy mateřské školy YMCA Rakovník. V tomto případě nabídl cenu 481 tisíc Kč. „O obě výběrová řízení byl obrovský zájem. Hlásilo se pokaždé 21 firem. Místní subjekty byly dražší, proto jsme se rozhodli vyzkoušet pana Smolného, i když pro město zatím ještě nikdy nic nedělal,“ vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl.

 • Světlo na Bulovnu

 • RAKOVNÍK (ps). Rozšíření veřejného osvětlení z ulice S. K. Neumanna směrem k Bulovně zajistí firma Pavel Srb – Erimp. Práce v ceně 280 tisíc Kč provede do 31. srpna.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.