ročník 16 číslo 42 17.10. 2006

fotoDíky filmařským dekoracím se mohli cítit návštěvníci letošního Křivoklání jako na skutečném středověkém tržišti.

 • Město má obstavený účet

 • RAKOVNÍK. Kauza hřiště na Střelnici má ve finále volebního období nečekanou dohru. Soud jak známo svým rozsudkem nařídil městu, aby se na hřišti zdrželo hluku pocházejícího z provozu skateboardů. Město reagovalo vydáním obecně závazné vyhlášky. Jeden z účastníků soudního sporu se však na soud obrátil se stížností na neplnění rozsudku a soud vydal tzv. nařízení výkonu rozhodnutí formou exekuce. V současné době má město zablokovaný účet a má se zdržet veškeré manipulace s městským majetkem. Vedení města považuje situaci za absurdní.

 • Exekuce obecního majetku

 • KARLOVA VES. Velmi nepříjemnou situací končí volební období pro Karlovu Ves. Zastupitelstvu hrozí exekuce obecního majetku v hodnotě 700 tisíc korun. Jde o dvě faktury, které obec v roce 2004 nezaplatila společnosti Froněk, s. r. o., Rakovník za obecní zakázky. Firma se totiž obrátila na soud a uspěla.

 • Děti by nejraději hranolky a hamburgery

 • NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém čísle Raportu jsme v celostránkovém přepisu předvolební besedy v Novém Strašecí zveřejnili kritickou připomínku Martiny Kotykové na kvalitu jídel v jídelně ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Paní Kotyková mj. uvedla: "... na rodičovském sdružení tři učitelé řekli, že jídlo je hrůza a nevědí co s tím." V následné diskusi zaznělo, že v mnoha případech děti jídlo vůbec nesní a rovnou ho odnášejí k okénku se zbytky. Na kritiku reagoval Stanislav Hajný, ředitel ZŠ J. A. Komenského, která je zřizovatelem kuchyně a jídelny.

 • Přestavba za 24 miliónů

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Jedním z hlavních bodů programu čtvrtečního jednání novostrašeckého zastupitelstva bylo projednání a schválení koncepce využití Novostrašeckého kulturního centra. Ta vzešla z poměrně dlouhého a důkladného zkoumání potřeb všech kulturních složek a spolků, které ve městě působí. Návrh počítá s provozním rozdělením budovy NKC na dvě základní části. Pokud se podaří vše realizovat podle návrhu, vynaloží město na přestavbu NKC částku 24 miliónu korun.

 • Na Křivoklání tisíce lidí

 • KŘIVOKLÁT. O právě uplynulém víkendu se změnil hrad Křivoklát opět jednou v lidské mraveniště. Cestu do "útrob" jedné z perel české gotiky si našlo 6 243 lidí, což je o 1 900 více, než vloni. Přijeli nejen svými automobily, ale také dvěma speciálními "nostalgickými" vlaky taženými parní lokomotivou Albatros, které v sobotu i v neděli vypravily České dráhy z pražského Braníka. Program, jako již tradičně, si vzala na starost agentura Merlet.

 • Starostům náleží „odchodné“

 • OKRES. Nejen poslancům a členům vlády náleží po skončení jejich funkčního období odměny. Jak se nám podařilo zjistit, s finančními částkami mohou počítat i dosluhující představitelé měst a obcí. Všem uvolněným starostům a místostarostům, kteří již nebudou zvoleni do uvolněných funkcí, náleží odměna ve výši maximálně čtyř až pěti měsíčních platů. Násobek se odvíjí od počtu "odsloužených" let.

 • Nejdl nařkl Kubínka

 • RAKOVNÍK (ps). Na předvolební besedě, kterou uspořádal týdeník Raport ve spolupráci s Kulturním centrem a jejíž přepis dnes přinášíme na str. 4 a 7, se starosta Zdeněk Nejdl vyjádřil velmi kriticky k práci Miloslava Kubínka ve funkci člena a později i předsedy kontrolního výboru a obvinil ho z nečinnosti.

 • Horkými tématy obchvat, budka
  i Rack Reyd

 • Raport pozval lídry a voliče na předvolební večer do sálu kulturního centra
 • Na okrese bylo vypuštěno
  20 sov pálených

 • Najdou ptáci, kteří vymizeli kvůli povodním a suchům, na Rakovnicku nový domov?
 • Pohodové podvečery ve Sluníčku

 • Keramické kurzy pro veřejnost jako součást arteterapie
 • V Raportu číslo 42, který vychází v úterý 17. října, se mimo jiné dočtete:
 • Policejní hlídky pokutovaly nejvíce hříšníků za vysokou rychlost
 • Pro Plzeňáky je Rakovnicko lákavé - Svazek měst a obcí prezentoval region na veletrhu cestovního ruchu v Plzni
 • Senomaty budou opět městys - O návrat statutu usiluje několik obcí
 • Olivova nadace pomohla leontýnskému ústavu sociální péče
 • Chovatelé oslavili třicítku rekordním počtem vystavovaného okrasného ptactva
 • Na besedě s lídry politických stran Rakovníka byly horkými tématy obchvat, budka a motosraz Rack Reyd
 • Rakovnická městská knihovna zažila perný týden, konal se Týden knihoven
 • Cyklista Pavel Šubrt byl bronzový na mistrovství ČR
 • V pátek a sobotu volby

 • OKRES (ps). V pátek ve 14 hodin se na území celé České republiky otevřou volební místnosti pro volby do obecních a městských zastupitelstev. Svůj hlas můžete přijít odevzdat v pátek od 14 do 22 hodin nebo v sobotu od 8 do 14 hodin.
 • Příspěvek nemocnici

 • RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník vyhovělo žádosti Nemocnice s poliklinikou a uvolnilo ze svého rozpočtu 48 tisíc korun jako příspěvek z grantů pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. "Po té, co jsme zveřejnili, že v rozpočtu pro rok 2006 zbyly určité nevyčerpané prostředky, si nemocnice podala žádost o příspěvek na nákup pomůcek pro seniory a imobilní klienty v návaznosti na vytvoření projektu sociálních lůžek. Za 48 tisíc korun bude zakoupeno deset toaletních křesel a pět vozíků," uvedl starosta Zdeněk Nejdl.
 • Další trhy nebudou

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada odmítla dalšího zájemce o pořádání trhů na Husově náměstí. "Obrátil se na nás František Fiala z Kostelce se záměrem uspořádat kromě stávajících trhů, které se konají každý druhý čtvrtek v měsíci, ještě další, které by byly jednou měsíčně v úterý. Trhy měly mít v podstatě stejnou skladbu, jako ty stávající. Rada se shodla, že jedny trhy úplně stačí a rozhodla nezveřejňovat záměr na pronájem náměstí," uvedl starosta Zdeněk Nejdl.
 • Přechody později

 • RAKOVNÍK (ps). Firma Erimp, která v současné době pracuje na nasvícení nejfrekventovanějších přechodů pro chodce, požádala radu o prodloužení termínu k dokončení zakázky. "Došlo údajně k prodlení při získávání stanoviska o vedení kabelů SPT Telecom. Nový termín pro dokončení zakázky byl stanoven na 15. listopadu," uvedl starosta Nejdl.
 • Půdní byt

 • RAKOVNÍK (ps). Do výběrového řízení na rekonstrukci prostor a vybudování podkrovního bytu v čp. 7 na Pražské ulici se přihlásily dvě firmy. Městská rada zakázku svěřila firmě Salk, která nabídla nižší cenu. Byt 3+1 vybuduje za 952 tisíc korun, a to do 31. ledna 2007.
 • „Partnerství“ nevyšlo

 • RAKOVNÍK (ps). Na rozdíl od loňského roku, ministerstvo vnitra letos městu neposkytne dotaci z projektu Partnerství. "Žádali jsme o půl miliónu na nákup dalších kamer. Bohužel, dostali jsme odpověď, že vzhledem k nízké míře trestné činnosti v regionu se na nás letos nedostane. Proto operativně zasíláme žádost na Středočeský kraj, kde žádáme o dotaci z tzv. humanitárního fondu," vysvětlil místostarosta Luděk Štíbr. V Rakovníku je v současné době 14 kamer a další rozšíření by se mělo týkat lokality kolem budovy okresního soudu.
Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.