ročník 16 číslo 30 25.07. 2006

fotoJedna z možností, jak přežít aktivně stávající horka, je jízda na tobogánu. Na rozdíl od mnoha jiných koupališť nabízí "Tyršák" tuto atrakci zdarma.

 • V táborech průjmové epidemie

 • JESENICE. Tvář okresního hygienika Jana Kasala se minulý týden objevila v hlavním zpravodajství TV Nova. Reportáž pojednávala o průjmových epidemiích v dětských táborech ovšem bez uvedení konkrétních zařízení. Jak jsme dodatečně zjistili, nepříjemné komplikace postihly dva letní tábory na Jesenicku.

 • Kanalizace a voda za 370 miliónů

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Zastupitelé města Nové Strašecí schválili na svém posledním zasedání uzavření veřejnoprávní smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Kanalizace a voda Křivoklátsko. Spolu s městem Nové Strašecí se na projektu budou podílet obce Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice, Roztoky, Ruda, Velká Buková a Zbečno.

 • Voda v koupalištích v pořádku

 • RAKOVNÍK. Zatímco na mnoha vodních nádržích na území České republiky se vlivem horka rozšířily sinice a hygienici již museli vyhlásit zákaz koupání, obě rakovnická koupaliště mají zatím vodu v absolutním pořádku. Raportu to v pondělí ráno potvrdil okresní hygienik MUDr. Jan Kasal a zároveň prozradil, že na Tyršák sám osobně dohlíží, neboť patří k jeho občasným návštěvníkům.

 • Vedro pivařům nesvědčí

 • KRUŠOVICE, RAKOVNÍK. Přestože pivovary v letních měsících prodávají každoročně zhruba o padesát procent piva více, než ve zbývajících ročních obdobích, enormní vedra, jaká prožíváme v těchto dnech, spotřebě piva příliš nesvědčí.

 • Hledají svědky nehody

 • ŠÍPY. Jen pár dní poté, co policie hledala svědka nehody, při níž automobil u Lán srazil chodce a způsobil mu těžké zranění, se policisté obracejí na veřejnost znovu. A opět se jedná o pomoc při objasnění dopravní nehody, při níž skončil pod koly vozidla chodec. Tento případ je o to závažnější, že pachatel z místa nehody ujel a nechal zraněného člověka bez pomoci.

 • Strážníci bez radaru

 • RAKOVNÍK (ps). Od 1. července by s platností nového dopravního zákona mohli strážníci městské policie používat obdobnou techniku jako policisté ČR. Zejména pak radary pro měření rychlosti projíždějících vozidel. Žádnou takovou techniku ale zatím k dispozici nemají a do konce tohoto volebního období mít nebudou.

 • * Pozor na změny územního plánu

 • Po návratu z dovolené jsem při zběžném prohlížení úřední desky města Nové Strašecí objevil informaci, že vedení města předkládá k vyjádření návrh zadání změn územního plánu. Tato informace byla vyvěšena 28. června. Stanoviska k návrhu zadání změn lze uplatnit písemně do 1. 8. 2006, ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

 • * Ad Úředníci ve funkcích SBD

 • V minulém čísle Raportu byl uveřejněn článek o možném střetu zájmů, kdy Stavební bytové družstvo v Rakovníku získalo zakázku na správu městských bytů a nebytových prostor. Osobně se domnívám, že zmíněná zakázka je přímo učebnicovým příkladem střetu zájmů a klientelismu. Na tomto účelovém zadání zakázky je však třeba vyzdvihnout několik důležitých okolností, které by měl následně prošetřit kontrolní výbor zastupitelstva. Především, záměr uzavřít předmětnou smlouvu nebyl zveřejněn na úřední desce, ačkoli představitelé města tvrdí opak. Za druhou znepokojující okolnost pokládám to, že zákon o úřednících územních celků č.312/2002 Sb. výslovně úředníkům zakazuje ve svém § 16 členství v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech právnických osob, jejichž předmětem je podnikání. V případě podnikání úředníků je třeba, aby obdrželi předchozí písemný souhlas od územního celku, u něhož jsou zaměstnáni. Z vyjádření místostarosty je však evidentní, že na radnici si se zákony nikdo hlavu příliš neláme a jmenovitě pro úředníky Kotála a Březinu právní předpisy zřejmě vůbec neplatí. Velice zajímavé by ovšem pro občany Rakovníka mohlo být zveřejnění obsahu smlouvy, protože pouze tak by se osvětlilo, o jak nevýhodnou smlouvu vlastně jde. Na závěr bych chtěl vyjádřit údiv nad tím, že si něco podobného odpovědní představitelé města vůbec dovolují podepsat. Zároveň doufám, že takováto jednání nezůstanou v blízkých komunálních volbách nepotrestána.

 • Parkoviště v Trávnické

 • RAKOVNÍK (ps). Parkovací podmínky v Trávnické ulici se podstatně zlepšily. Město tu investovalo zhruba 600 tisíc korun, za něž společnost Froněk vytvořila z provizorního parkovacího místa regulérní zpevněnou a odvodněnou plochu.

 • Dohlídnou na Řevničov

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Městské zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí Řevničov, podle níž bude Městská policie Nové Strašecí zabezpečovat veřejný pořádek také v Řevničově za roční příspěvek ve výši 300 tisíc korun.

 • S Kateřinou Macháčkovou
  na Tyršově koupališti

 • Šedesátá léta byla hrozně tvůrčí - točily se bezvadné filmy a hrálo dobré divadlo - pak nastala doba kamenná.
 • Moderní keramika pro celý dům

 • Firma MK otevřela speciální prodejnu s českou keramikou.
 • První křivý džez zadělal na tradici

 • Celodenní porci jazzu na hradě Křivoklátě přinesly Brass Band Rakovník, Dixieland Jazz Band Telč, MV Dudenhofen a Blues Messengers.
 • V Raportu číslo 30, který vychází v úterý 25. července, se mimo jiné dočtete:
 • Z Královského sálu vysílal rozhlas - Hrad Křivoklát hledá pro projekt návratu soch novodobé donátory
 • Výprava z francouzského Elne zavítá na Rakovnicko
 • Benzínku v Novém Strašecí přepadla ozbrojená žena, policie po pachatelce pátrá
 • Žně zbrzdil požár pole - Obilí zapálila jiskra od kamene, který se dostal do kombajnu
 • První Křivý džez zadělal na tradici
 • Šilasovky kvůli stížnostem asi nebudou
 • Oživí vzpomínky na Karla Buriana - Jméno světoznámého pěvce ponese likér i kulturní dům
 • Tábořiště u Zdeslavi patří k nejlevnějším
 • Na Přílepské symposium se sjedou řezbáři, malíři, loutkoherci i hudebníci
 • S herečkou Kateřinou Macháčkovouna Tyršově koupališti
 • Omezení na kruháku

 • RAKOVNÍK (peg). Vzhledem k opravě poničené dlažby je od pondělí na dobu čtrnácti dnů v Plzeňské ulici omezen provoz na kruhovém objezdu. Silnice nebude po dobu prací uzavřena. Vjezd na kruhový objezd bude řízen semafory.
 • Nechtěli originály

 • RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník zatím stále ještě nemá v pokladně 18 miliónů korun, kterými Evropská unie přislíbila podpořit výstavbu dopravního terminálu. "Zatím není zcela uzavřeno ani vyúčtování. Úřad sice zaslal veškeré podklady, aby byly nám vráceny s tím, že např. nechtějí originály stavebního povolení, ale pouze kopie. Takže jsme nedostatek napravili a zaslali znovu. Dotaci bychom na účtu města docela přivítali. Stavbu jsme totiž pokryli z vlastních zdrojů a ty bychom nyní potřebovali použít zase jinde," vysvětluje Luděk Štíbr.
 • Okna za milión

 • RAKOVNÍK (ps). Výšková budova domu s pečovatelskou službou čp. 1903 na Wintrově náměstí dostane nová okna a balkónové dveře. Přestože odhad města počítal na tuto zakázku s částkou 1,4 miliónu, vítězná firma Bohemia Plast nabídla cenu podstatně nižší. Zvítězila s nabídkou 993 tisíc korun včetně DPH. Komise vybírala mezi pěti firmami, když nejvyšší nabídnutá cena činila 1,2 miliónu.
 • I radnice prokoukne

 • RAKOVNÍK (ps). Opravu a výměnu oken by měla absolvovat také budova radnice, evidovaná pod popisnými čísly 27 až 30. "Pan Macourek z firmy Sprink už předložil projekt, který stanovuje, kolik oken je potřeba renovovat, která se budou měnit, kde je nutno opravit zavírací mechanismy, kličky a podobně. Nyní hledáme firmu, která by tuto komplikovanou zakázku zajistila," vysvětluje Luděk Štíbr.
 • Cesty pod nádražím

 • RAKOVNÍK (ps). Obyvatelé obytných domů pod nádražím ČD se obrátili na město se stížností kvůli stavu cest v této části města. Radní reagovali vypsáním zadávacího řízení, v němž hledají firmu pro rekonstrukce místních komunikací od schodů pod nádražím až k potoku, dále šikmé cesty k nákladovému prostoru ČD a k botanické zahradě. Akce by měla být realizována během září až října.
 • Vojanova a Bořivojova

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada rozhodla o vypsání dvou zadávacích řízení k podání nabídek na rekonstrukci Bořivojovy ulice a rekonstrukci Vojanovy ulice včetně části chodníků v sídlišti Gen. J. Kholla (čp. 1669 - 1670). "Tato akce měla navazovat na rekonstrukci Kuštovy ulice, ale kvůli nutné koordinaci se správci sítí, kteří zde rovněž provedou kompletní rekonstrukci, přichází na řadu až nyní," uvedl Luděk Štíbr. V Bořivojově ulici, kde je v současné době povoleno částečné stání na chodnících, dojde k jejich zúžení a rozšíření vozovky.
 • Pronájmy prostor

 • RAKOVNÍK (ps). Město v současné době nabízí k využití volné nebytové prostory. Celých 515 m2, rozdělených několika příčkami, je k mání na Pražské ulici v čp. 6. "Dům jsme původně chtěli prodat, nakonec nám zůstal v majetku a nyní nabízíme k využití celé horní patro," popisuje místostarosta Luděk Štíbr. Prostory jsou zatím evidovány jako bytové, nový nájemce by měl provést rekolaudaci. "Pokud se zájemce nenajde, zřejmě provedeme rekonstrukci v režii města a pak se část domu pronajme za účelem bydlení," naznačuje Štíbr další možnost.
 • Volný byt na Pražské

 • RAKOVNÍK (ps). Po přestěhování nájemnice do Domu s pečovatelskou službou se uvolnil městský byt o výměře 37,9 m2 v druhém nadzemním podlaží v čp. 7 na Pražské ulici. Rada rozhodla byt pronajmout na dobu neurčitou. Při této příležitosti město zjistilo, že vzhledem ke změně legislativy nemá v současné době platná kritéria pro přidělování bytů. O nápravu byl požádán odbor správy majetku města.
Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.