Ani odložený termín nesplnili

NOVÉ STRAŠECÍ. Již několikrát jsme psali o přestavbě domu číslo 533 v Novém Strašecí na řadový rodinný dům, která prochází neustálými průtahy. Přestavbou do dvou let od nabytí vlastnického práva se zavázal podnikatel Jiří Janoušek.

Začátkem roku 2007 byla na městský úřad doručena jeho žádost, ve které žádal o roční prodloužení lhůty svého závazku. Posledním dnem sjednané lhůty byl 20. červenec letošního roku. Svoji žádost odůvodnil nepředpokládanými investicemi do stavby, velmi špatnou finanční situací a smrtí spolupodílejícího se investora. To vše zapříčinilo, že stavba byla od června 2006 zastavena. Tehdy byla ve hře smluvní pokuta ve výši 1 200 tisíc korun. Po uzavření nové smlouvy s developerskou společností a vyřízení formalit se předpokládalo opětovné zahájení stavebních prací koncem dubna tohoto roku.

Objekt získala společnost Edesa s. r. o. a termín kolaudace nebyl dodržen. Edesa dnes žádá o odklad smluvní pokuty o pět měsíců. Svou žádost společnost odůvodňuje průtahy při získání úvěru, tím že nechce stavbu uspěchat na úkor kvality a současně tvrdí, že by pokuta mohla výrazně zkomplikovat ekonomiku společnosti. Podle vyjádření Pavla Kotyka během zastupitelstva je zbytečné zabývat se firmou Edesa, neboť smluvní pokuta je stále vymahatelná na Jiřím Janouškovi.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.