Ambiciózní novostrašecké investiční projekty

NOVÉ STRAŠECÍ. Velkorysé investiční projekty chystá na letošní rok novostrašecká radnice. Podle slov starosty města Jakuba Kleindiensta žádají Novostrašečtí hned o několik dotačních titulů, a to jak z evropských, tak i ministerských a krajských fondů. Řádově se jedná o stamilióny korun.

"Největší připravovanou investiční akcí je výstavba kanalizační sítě Ruda - Mšecké Žehrovice - Nové Strašecí včetně nové čistírny odpadních vod. Její realizace by se měla pohybovat někde kolem 200 miliónů korun. Přesně to nevím, protože ještě neproběhlo výběrové řízení na dodavatelskou firmu," informuje starosta Jakub Kleindienst. Město se rozhodlo využít odbornou firmu, která výběrová řízení zajišťuje, protože nedisponuje takovými odborníky, kteří by fundovaně dokázali posoudit všechny aspekty. "Akce bude financována z fondů Evropské unie, z operačního programu Infrastruktura, kde bychom měli získat 75 % dotace, dalších 10% by měla pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí a až 10 % půjčka ze Státního fondu ŽP. Evropské fondy ale neposkytují prostředky na víc než 90% celé akce, takže musíme mít připraveno alespoň 10% finančních prostředků z vlastních zdrojů," vysvětluje starosta a dodává, že akce by měla být zahájena v roce 2006 a dokončena na konci roku 2007.

Další zajímavou investiční akcí v Novém Strašecí bude výstavba nového rybníka v lokalitě u Konopasu a revitalizace Strašeckého potoka. "Už je vše vyřízeno na Státní agentuře životního prostředí a zbývá nám pouze předložit územní rozhodnutí a potažmo stavební povolení, abychom mohli peníze čerpat. Tam je připraveno 80% dotace. Obojí bychom rádi zvládli za 8 až 10 miliónů korun."

O dalších dvou velkých investičních akcích už jsme na stránkách Raportu podrobně informovali. Za prvé je to instalace kamerového systému ve městě. "Původně jsme žádali o půldruhého miliónu, ale dostali jen milión. Je tedy na nás, zda dofinancujeme z vlastního rozpočtu původně plánovaných 200 tisíc, nebo k tomu přidáme ještě dalších 500 tisíc. v každém případě zřídíme velín na služebně městské policie," říká starosta Kleindienst. Druhou známou investicí je generální rekonstrukce Novostrašeckého kulturního centra.

Je zde ale celá řada dalších, byť finančně méně náročných, projektů. Např. zřízení naučné stezky, obnova lipové aleje v Nádražní ulici, vyřešení dopravního systému v průmyslové zóně Severovýchod, rekonstrukce hřbitova a v neposlední řadě i výstavba podnikatelského inkubátoru na západním okraji města. "Na tuhle investici jsou už na kraji připraveny peníze," uzavírá Kleindienst.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.