* ad Pět tisíc za jesle

Naprosto souhlasím s názory paní ředitelky Benešové a paní Karafiátové, které byly uveřejněny v předchozím čísle Raportu. Pouze si dovoluji upozornit, že o tomto drastickém zvýšení nerozhodlo zastupitelstvo, ale rada města jmenovitě pánové Nejdl, Štíbr, Jirátko, Filip a paní Jirková na své 3. schůzi dne 14. 12. 2006.

Toto rozhodnutí povede pravděpodobně k uzavření jeslí popř., dle přání pana starosty, k jejich privatizaci. Vážená rado města, žádám Vás o přehodnocení tohoto rozhodnutí. Na Vaše rozhodnutí doplatí především matky samoživitelky. Argument, že došlo k zvýšení rodičovského příspěvku a z toho to mohou zaplatit, je zcela mylný. Nárok na tento příspěvek zaniká, pokud dítě navštěvuje jesle déle než 5 kalendářních dnů v měsíci.

Občany města chci ubezpečit, že ČSSD v Rakovníku udělá maximum pro to, aby zvrátila toto rozhodnutí. Takto si pomoc občanům města nepředstavujeme.

Marcel Chládek, zastupitel města za ČSSD

* Příspěvky označené * jsou dopisy čtenářů

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.