Absence přechodů

NOVÉ STRAŠECÍ. Zastupitelé MPR dali podnět, aby se MěÚ začal neprodleně zabývat chybějícími přechody, zvláště okolo základní školy a družiny. "Téma přechodů řešíme již delší dobu," podotýká k tomuto místostarosta Nového Strašecí Jaroslav Hlína.

Podle vyjádření Město pro rodinu jde o naprostou absenci přechodů u školy. Tento stav je z jejich pohledu nadále neudržitelný a nezřízení tří nových přechodů je hazardem s životy dětí.

Jde o dva přechody ke vchodům do ZŠ. Oba slouží k bezpečnému přecházení žáků do školní družiny Na Kocourku a k rannímu příchodu do školy. Podobná situace je i před gymnáziem, kde děti přecházejí silně frekventovanou jednosměrku. Posledním kritickým místem je přechod přes Palackého ulici, kde děti chodí do jídelny a na autobus. Posledně jmenovaný patří mezi tři přechody, u nichž město žádalo dotaci na nasvětlení, kterou však zatím nedostalo.

"Přechod na Palackého ulici směrem od Nádražní byl vybudován nezákonně," sděluje starosta Miroslav Roček. "Proto v současné době projednáváme jeho opětovné vybudování se všemi složkami, které k tomu mají co říci, abychom vše uvedli do souladu se zákonem."

Na dobré cestě jsou i přechody u ZŠ a gymnázia. "Tyto přechody vybudujeme, i když jsme na ně žádnou dotaci nezískali," slibuje místostarosta Jaroslav Hlína. "Pouze to nejde tak rychle, jak bychom si přáli. Přechody povedou od vchodu do školy směrem k poště, od pošty ke Kocourku a třetí bude mezi vchodem do gymnázia a náměstím."

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.