Do Pecínova po zámkovce

Nové STRAŠECÍ/PECÍNOV (slv). Město Nové Strašecí nezapomíná na investice v přilehlé části Pecínov. Svědčí o tom chystaná rekonstrukce dezolátního chodníku. Stávající panely a silniční obruby budou odstraněny a po založení konstrukčních vrstev dojde k pokládce zámkové dlažby chodníku a asfaltového betonu k nové silniční obrubě.

Dílo provedou Technické služby Nového Strašecí (TSNS), se kterými má město smluvní vztah. „Vzhledem k dosavadním výsledkům spolupráce byly osloveny TSNS s žádostí o cenovou nabídku chodníku v ul. Pecínovská. Ten naváže na dříve dokončené konstrukce na parkovišti naproti hřbitovu,“ upřesnil starosta Karel Filip.

Podle finančního odboru lze chodník financovat následujícím způsobem. V rozpočtu města byla alokována částka 3 mil. Kč na stavbu parkoviště před poliklinikou a revitalizaci přilehlého parku. Vzhledem k etapizaci a dokončení této stavby v roce 2022 zbývá v rozpočtu města na chodníky ještě částka 1,3 mil. Kč. Právě z ní může být hrazena rekonstrukce chodníku k Pecínovu. Technické služby za postavení chodníku požadují 797 tisíc korun (včetně DPH).

Anketa
Jste spokojeni se současným řešením veřejných záchodů v Rakovníku?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.