V případě nutnosti může přijít na řadu i vyvlastnění

Bez Velkého rybníku by to nešlo

JESENICE. Už jsme psali o tom, že Velký rybník, který má sloužit jako součást soustavy na posílení vody v Rakovnickém potoce, obklopují záhady. A to takové, že byl nejprve vydán ve zpětné restituci, pak prodán novým majitelům a teď ho kupuje stát. Ptali jsme se proto tiskového mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého, jak k této situaci, kdy stát nejprve něco vydá a posléze za několik desítek milionů korun koupí, došlo.

Je pravda, že ministerstvo hodlá odkoupit Velký rybník od současných majitelů?

Ano. V současnosti je připravován výkup Velkého rybníka v obci Jesenice pro potřeby komplexního řešení sucha na Rakovnicku. Zároveň jsou připravovány Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací komplexního sucha na Rakovnicku – II. etapa, které bude schvalovat vláda.

Proč se tedy rybník vydával v restituci, když už v té době byla hotová studie na posílení Rakovnického potoka a přivedení vody z Ohře jejíž součástí je i zmiňovaný rybník?

Zhodnocení všech připravovaných opatření v oblasti Rakovnicka, a to včetně posouzení funkce Velkého rybníka v rámci řešení převodu vody, bylo známo až na základě výsledku studie Fakulty stavební ČVUT z června 2018, která komplexně posoudila možnosti řešení sucha v povodí Rakovnického potoka a v povodí Blšanky. Finální variantu poté upřesnila navazující studie „Multikriteriální posouzení převodu vody z Ohře do vodního díla Kryry a převodu vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka“, kterou zpracovaly firmy Sweco Hydroprojekt a.s. a VRV a.s. (listopad 2019). Konečné propojení celé soustavy tak bylo vybráno až na základě tohoto posouzení.

Bylo více možností v této studii, kdy by se dal rybník nevyužívat, že jste nepodali námitku proti restituci. Pokud ano, jaké to byly varianty?

Využití Velkého rybníka v obci Jesenice je jedinou variantou, která umožní s vodou převáděnou do Rakovnického potoka hospodařit. Jde především o vyrovnání odtoku převáděné vody a o stabilizaci teplotních poměrů této vody.

Nelze s majiteli rybníka v tomto záměru spolupracovat, je hned nutné rybník vykupovat?

V případě, že bude rybník vykoupen, předpokládáme změnu jeho využití na vodní nádrž se zásobním objemem, která umožní alespoň částečný pohyb hladiny k ovlivňování průtoku vody v Rakovnickém potoce. Další změnou bude změna rybího hospodářství, kdy přestane být tato vodní nádrž využívána k intenzivnímu chovu ryb.

Co se stane se studií na posílení Rakovnického potoka, pokud by se současní majitelé rozhodli rybník neprodávat?

Vybrané řešení považujeme za správné, a proto by byla preferována dohoda s vlastníky. S ohledem na skutečnost, že je vodní nádrž součástí veřejně prospěšné stavby, bylo by možné zvažovat i vyvlastnění.

Renáta Fryčová

Anketa
Jste spokojeni se současným řešením veřejných záchodů v Rakovníku?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.