Za výmoly může stav kanalizace

RAKOVNÍK. Oprava vozovky na Pražské ulici v Rakovníku. Situace, která potkala řidiče letos už několikrát. Za propady silnice ale nemůže konstrukce komunikace, nýbrž kanalizace vedoucí pod ní. Značka označující výmol nebo silničáři s asfaltem k Pražské ulici v Rakovníku už tak nějak patří. Zjišťovali jsme proto, co se na vozovce děje, proč tu tak často dochází k opravám.

A na vině je stará kanalizace v kombinaci s kamionovou dopravou a přívalovými dešti. „V letošním roce došlo k propadu vozovky v místě původní nezaslepené odbočky, a to vždy po přívalovém dešti. Oprava byla provedena bezvýkopově, krátkou sanační vložkou,“ vysvětlila manažerka technického útvaru společnosti Ravos Veronika Marešová. Náklady byly hrazeny z provozních prostředků společnosti a činily zhruba 100 tisíc korun.

Jenže kanalizační stoka pod Pražskou ulicí byla vybudována takřka před padesáti lety, kdy se nepočítalo s takovou dopravní zátěží. „Pro podobné zatížení komunikace je dnes standardně navrhováno uložení kameninových trub do betonových sedel a následné obetonování celého potrubí,“ vysvětlila.

Kamerový průzkum kanalizace jen potvrdil její značné poškození, a to v místech mezi ulicí Štanglerova a kruhovým objezdem. „Na základě zjištěného stavu byla pro vlastníka kanalizace – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (dále jen VSOR) vypracována zpráva o technickém stavu a investiční záměr rekonstrukce stoky. Definitivní návrh rekonstrukce stoky je nedílně spojen s potřebou pořízení nového generelu kanalizace města Rakovník, kterým bude prověřena kapacita stávající kanalizace s ohledem na nový územní plán,“ uvedla Veronika Marešová.

Zároveň byla obnova stoky zařazena do plánu investic VSORu, který již poptal cenovou nabídku na bezvýkopovou obnovu. Přibližné náklady činí zhruba 5,5 milionu korun a sdružení se bude snažit využít možných dotačních titulů.

Renáta Fryčová

Anketa
Jste spokojeni se současným řešením veřejných záchodů v Rakovníku?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.