Strašecí jede přes novou čističku

NOVÉ STRAŠECÍ. Když dnes ve většině domácností v NS spláchnete, putuje obsah toalety o 950 metrů dál, než tomu bylo doposud. První říjnový pátek byla v Konopasu zprovozněna nová čistička odpadních vod (ČOV). Na dílo v hodnotě 67 milionů je napojena také kanalizace Mšeckých Žehrovic.

Z pravěku do vesmíru

Po přeložení přístupové cesty a vybudování kilometrového přivaděče zahájila firma Mamelom práce na nové ČOV letos v dubnu. I když nová ČOV pracuje na principu biologického čištění jako její předchůdkyně, když místostarostovi Janu Burešovi (Město pro rodinu) popisoval dodavatel rozdíl mezi původní a novou technologií, použil přirovnání: „jako když se z pravěku přenesete rovnou do vesmíru“.

„Rozdílné jsou především moderní technologie i samotný proces čištění. Oproti stávající disponuje nová ČOV větší kapacitou (7 tisíc ekvivaletních občanů), takže by měla nějaký čas sloužit nejen potřebám Strašecí a Mšeckých Žehrovic. V blízké době bude zabezpečovat i čištění obce Lodenice,“ vysvětlil místostarosta.

Nechtěná voda

Bez využití nezůstane ani původní čistírna. I když se část zařízení demontuje a prodá, její nádrže budou využity jako zásobárna pro dešťové období. Nové Strašecí má totiž (podobně jako Rakovník) historický problém v tom, že v části města je tzv. jednotná kanalizace. Do jedné roury jsou svedeny jak splaškové vody z firem a domácností, tak dešťové z komunikací a střech.

„Problémy s nechtěnou vodou jsou v místě jejího vzniku zpravidla vyřešeny. Bohužel však nastávají jinde, kde je vody na jednom místě nadbytek a nejedná už se pouze o vodu dešťovou. V našem případě je to těsně před stávající ČOV,“ upozorňuje místostarosta.

Právě tyto vody mohou být svedeny do nádrží původní ČOV a zajištěno jejich hrubé vyčištění včetně případných zbytků olejů a ropných látek. „Došlo by k zadržení části této vody a jejímu dočistění na nové ČOV. Nová čistírna by tak přispěla ke zlepšení podmínek v korytě Strašeckého potoka, rybníku Konopas a dalších navazujících vodotečí,“ popisuje Jan Bureš.

Z dotace i rozpočtu

Nová ČOV je ze dvou třetin financována z evropských fondů pro životní prostředí. Třetinu hradí ze svého rozpočtu město. „Je nutné zdůraznit, že část finančních zdrojů pochází ze stočného, které platí občané Nového Strašecí a Mšeckých Žehrovic. Tedy ti, kteří jsou již napojeni na veřejnou kanalizaci,“ doplňuje místostarosta. Po dobudování kanalizace Na Spravedlnosti, Pod Větrákem, v Nádražní ulici a Pod Fortnou budou v polovině roku 2021 připojeny na ČOV také tyto lokality.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.