Zvažují přístavbu školky

NOVÉ STRAŠECÍ. Demografická křivka narozených dětí osciluje v posledních pěti letech mezi číslem 56 až 77, volných míst v mateřských škol města je přitom jen 55, a to nestačí.

„V roce 2019 bylo u zápisu do MŠ celkem 81 dětí a nepřijato jich bylo 21,“ uvádí ředitel ZŠ a MŠ J. A. Komenského Petr Chochola. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. „V roce 2020 bude kapacita stávajících mateřských škol stačit, v roce 2021 již nikoliv. V první etapě se jako možné řešení jeví rozšíření stávající MŠ U Lesíka, případně Na Kocourku pro dvě oddělení. V dalším období bychom museli postavit mateřskou školu novou,“ naznačuje řešení starosta Karel Filip.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.