V obci se vybudují přechody, možná přibude i radar

Schválili stavbu obchvatu obce

LIŠANY. Na posledním veřejném zasedání jednali Lišanští zastupitelé o plánovaném obchvatu obce, který místním nejen ulehčí od tranzitní dopravy, ale hlavně se stane spojkou mezi budoucí dálnicí D6 a Rakovníkem. Na zasedání, které se konalo ve čtvrtek 26. září, se zastupitelé sešli v plném počtu a na jednání se dostavilo také zhruba dvacet občanů.

Nejen stavbu obchvatu, ale také rekonstrukci komunikace v obci včetně dvou mostů řešili Lišanští na veřejném zasedání. Přestože je obchvat obce zanesen v platném územním plánu, který byl schválen v roce 2009, a vyjádření k územnímu rozhodnutí o provedení a umístění stavby bylo už jen formalitou, provází toto téma v obci stále velké emoce.

S obchvatem, nebo bez?

„A co občané? Ti o tomto dokumentu vůbec nevědí. Především oni by se s tím měli seznámit a my pak rozhodnout,“ namítala hned na začátku jednání zastupitelka Miloslava Nováková a souhlasili s ní i někteří místní. Starostka Dana Medřická ale namítla, že územní plán i s obchvatem se schvaloval na veřejném zasedání, kam mohou občané přijít, a vše bylo řádně zveřejňováno na úřední desce.

„Jednáme o něčem, co bylo schváleno před deseti lety. Když se to teď bude měnit, bude z toho veliký průšvih,“ podotkl zastupitel Marek Lisse. Další ze zastupitelů Petr Hoffmann zase upozornil na počet projíždějících aut obcí a na to, že po dokončení dálnice v Krupé to bude mnohonásobně více. „Dle sčítání dopravy z roku 2016 naší obcí denně projede 3 637 vozidel. Přes Rudu je to 7 200 vozidel, což je dvojnásobek. “

Jeden z místních občanů na zasedání podotkl, že v projektu chybí protihluková stěna, na což už upozorňoval v roce 2009.

Zazněl ale i protiargument, že kdyby teď zastupitelé rozhodnutí neschválili, stavba obchvatu by se oddálila, a to možná i o několik let.

Problematické mosty

Miloslava Nováková na zasedání požadovala také urychlenou opravu mostu, který stojí na silnici směrem ke hřbitovu, nebo vybudování lávky pro chodce, protože na mostě zcela chybí chodník. Starostce Daně Medřické také vytkla, že po místním šetření na začátku letošního roku, které se týkalo právě chybějících chodníků, se nic dalšího nedělo. „Neudělalo se tam ani slíbené značení na vozovce, které by řidiče upozorňovalo na pohyb chodců.“ Starostka ale namítla, že toto se bude řešit až po stávající rekonstrukci komunikace.

„Pokud teď obchvat schválíme, řekneme tím, že souhlasíme, aby se mosty řešily až po obchvatu,“ řekla zastupitelka. Další občané naopak nechtějí, aby se mosty opravily ještě před stavbou obchvatu. „Dokud jsou mosty ve stavu, v jakém jsou, nemůže přes ně jezdit nákladní doprava. Pokud se ale opraví, nečekejte, že tam bude nějaké váhové omezení,“ upozornila jedna z místních obyvatelek.

Zastupitelé nakonec vyjádření schválili, proti byla pouze Miloslava Nováková, která nesouhlasí s opravou mostů až po dostavbě obchvatu. Na kraj ale zaslala obec řadu připomínek. Aby napřiklad v případě objížďky obchvatu byl do obce zakázán vjezd nákladní dopravě, aby byl obchvat postaven co nejrychleji po dostavbě sjezdu z Dálnice D6 v Krupé, ale také aby se zachoval ráz obce a bylo vykáceno co nejméně stromů.

Nutná opatření

Na zasedání se řešil také projekt na vybudování chybějících přechodů. Předložená studie počítá s jedním přechodem v blízkosti autobusové zastávky U rybníka, kde by mělo dojít k rozšíření chodníků, a s dalším před bytovkami směrem od Krupé. Zastupitelé navrhli do projektu zapracovat také přechod v Pražské ulici u autobusové zastávky naproti sokolovně. „Přechod od Krupé by chtěl nějak zvýraznit, aby automobily skutečně zpomalily. Jezdí tady takovou rychlostí, že tu přechod bude pro chodce velice nebezpečný,“ upozornil zastupitel Jiří Horák. Proto se zastupitelé dohodli, že starostka obce prověří ještě možnost instalace přechodu se semaforem, který by byl napojen na radar. Pokud by automobil jel sníženou rychlostí, svítila by zelená, pokud by jel rychleji, semafor by ho zastavil.

Zastupitelé se shodli, že je v zájmu občanů postavit obchvat obce co v nejkratším časovém horizontu a v obci realizovat různá opatření pro bezpečný pohyb občanů.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.