Projekt nechali předělat, aby ušetřili

Vybírají vybavení školní kuchyně

ROZTOKY. Kuchyně v mateřské škole, kde se připravují obědy pro předškoláky i školáky, už pomalu dosluhuje. Při poslední kontrole hygienické služby musela obec provést nutná opatření. Ty jsou ale pouze provizorní a kuchyně se musí nechat zrekonstruovat. Roztočtí zastupitelé vybírají konečný projekt již několik měsíců. Starostka Lenka Peterková by byla ráda, aby kuchyň byla co nejmodernější a několik let vydržela bez zásahů, opoziční zastupitelé zase chtějí ušetřit. Teď hledají společné řešení.

Projekt na rekonstrukci kuchyně v mateřince měli roztočtí zastupitelé již loni. Za projekt pro gastrotechnologickou část zaplatili 50 820 korun, za projekt pro stavební úpravy 176 tisíc korun. Jenže projekty počítaly s náklady pro vybavení kuchyně ve výši zhruba 4,5 milionu korun a za stavební úpravy ještě asi o 200 tisíc více. To se zdálo zastupitelům příliš, a tak se dohodli na revizi projektu. „Projekt pro dodávku zařízení byl velice drahý, ale ne špatně zpracovaný. Byl udělán velmi kvalitně, tak aby to alespoň dvacet let vydrželo. Projekt navrhl taková zařízení, která jsou nejmodernější, ale samozřejmě nejdražší. A já se domnívám, že když se investuje do těchto záležitostí, tak by to mělo být co nejmodernější,“ vysvětlila Lenka Peterková.

Revize projektů

„Projekt se nám zdál nejen předražený, ale některé spotřebiče byly i předimenzované,“ vysvětlila zastupitelka Lucie Jedličková. Jako zbytečné přišly zastupitelům například chladící pulty na maso, které se běžně používají v restauracích, ale také kapacita některých spotřebičů neodpovídala skutečnému počtu strávníků. Parametry zadala starostka na pokyn školy, ale v revizích se nakonec snižovaly.

„V projektu byla například myčka na nádobí, která ve specifikaci uváděla kapacitu mytí 540 talířů. Jde o myčku profesionální, která dokáže umýt za určitý časový úsek toto množství. Proti tomu myčky domácí stihnou umýt třeba jen desetinu za mnohem delší dobu. Projektanti, kteří se v této oblasti pohybují, moc dobře vědí, jaké jsou možnosti a kapacity s ohledem na čas. Pouhá specifikace však neznamená, že by se tam tolik talířů skutečně mělo každý den umýt,“ vysvětlila starostka.

Obec tedy nechala projekt na gastrovybavení zrevidovat dvěma projektanty. Za to zaplatila dalších zhruba 30 tisíc korun. „Porovnali jsme jejich návrhy i s původním projektem a na pracovní schůzce jsme vybírali řešení. Faktem je, že ani jeden z nás zastupitelů gastrotechnologii nerozumí, přesto jsme vybírali z převážné míry nejlevnější řešení. Já osobně si nemyslím, že je to dobré. Ale je to na zvážení zastupitelstva. Mám s tím problém, ne vždy nejlevnější řešení je to nejlepší, ale musím respektovat rozhodnutí zastupitelstva. Za úsporu budu ale ráda,“ uvedla starostka.

Celková úspora na vybavení by se mohla pohybovat okolo 2 milionů korun, což zastupitelé vítají. Teď ale obec musí oslovit jednoho ze dvou revidujících projektantů, aby projekty přepracoval přesně podle konečného výběru.

Nutná rekonstrukce

„Změny ve stavební části se provádět nebudou, ale poznámka jednoho z projektantů zní, že v případě vypracování nového dispozičního uspořádání jednotlivých pracovních úseků včetně technologického zařízení by se dosáhlo další úspory finančních nákladů,“ vysvětlila Lucie Jedličková. Do tohoto kroku se ale nyní roztočtí zastupitelé pouštět nechtějí, protože žádost o nové stavební povolení by celou akci ještě prodloužila a kuchyň se musí v příštím roce určitě zrekonstruovat.

Při poslední kontrole z hygieny dostala totiž obec výtku a musela provést nutná, ale pouze provizorní opatření. „Celou kuchyň jsme nechali vymalovat a opravila se vzduchotechnika. Je to ale jen prozatímní řešení,“ řekla starostka.

Zastupitelé na svém posledním veřejném jednání vybrali firmu, která připraví výběrové řízení na rekonstrukci. Nejprve ale musí nechat zkompletovat projekt tak, aby jej mohli využít pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.