Foto

Současný pohled na úsek silnice od Lišan směrem do Rakovníka.

Za posunutí termínu může částečná uzávěra v délce 950 metrů

Uzavírka Lišan se prodlouží

LIŠANY. Od 1. srpna je uzavřena silnice číslo II/229 vedoucí z Rakovníka do Lišan a Krupé. Rekonstrukce komunikace měla skončit poslední říjnový den. Protože ale zhotoviteli stavby, firmě Robstav, nebyla povolena celková uzavírka v úseku od Rakovníka k odbočce Na Cikánku, práce se pravděpodobně prodlouží. Na jak dlouho, to by mohlo být jasné na konci tohoto týdne.

V současné době je takřka hotová část silnice vedoucí z Lišan do Krupé včetně pojezdové asfaltové vrstvy. „V úseku od Rakovníka po Lišany byly odfrézovány staré asfaltové povrchy a na části byla provedena recyklace podkladních vrstev,“ řekl pro Raport vedoucí odboru investic EU z Krajské správy a údržby silnic Milan Peška. Právě v tomto úseku je nutno ještě dodělat podkladní vrstvy a asfalt. „V celé délce rekonstrukce budou u mostů a propustků osazena svodidla a zábradlí, opraveny krajnice a pročištěny stávající příkopy. Na závěr stavby bude osazeno svislé dopravní značení, směrové sloupky a provedeno vodorovné dopravní značení,“ vysvětlil.

Stromy zůstanou

I když se na první pohled zdá, že se silnice rozšiřuje, jeden jízdní pruh bude mít i nadále šířku standardní tři metry. Projekt počítal s pokácením a následnou novou výsadbou některých stromů, ty ale nakonec zůstanou zachovány.

Po odfrézování starého asfaltu se na části vozovky mezi Lišany a Rakovníkem objevily žulové kostky, které kdysi plnily funkci horní vrstvy vozovky, později byly použity jako podkladní vrstva pod asfalt. Do nové silnice s nimi ale zhotovitel už nepočítá. „Žulové kostky budou odstraněny, bude doplněn vhodný materiál a následně bude provedena recyklace podkladní vrstvy stejným způsobem jako na zbytku stavby,“ řekl Milan Peška. Kostky budou následně použity na jinou stavbu nebo odprodány jako stavební materiál.

Částečná uzavírka

Práce jdou zatím podle plánu, největší komplikace způsobila částečná uzavírka mezi Rakovníkem a odbočkou Na Cikánku, kterou si vymohli firmy a občané, pro něž je silnice jedinou přístupovou cestou. Práce také komplikují vydaná povolení několika automobilům na průjezd stavbou.

„V projektu stavby bylo uvažováno s úplnou uzavírkou silnice při provádění prací i v tomto úseku. Na úplnou uzavírku ale nedostal zhotovitel povolení. Aby bylo vyhověno tomuto požadavku občanů a firem, musel být změněn postup provádění prací tak, aby mohly proběhnout za částečné uzavírky, která byla následně povolena.“

A právě částečná uzavírka nejspíš celkové práce prodlouží. „Zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu dokončení. Momentálně probíhá příprava nového harmonogramu prací pro stanovení reálného termínu dokončení prací v tomto úseku,“ vysvětlil Milan Peška.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.