Foto

Stačilo málo a majitelé novostavby měli vodu až v domě. Veliké poděkování patří senomatským hasičům.

 

Voda a bahno zaplavily zahrady a sklepy domů

Senomaty po bleskové povodni

SENOMATY. V neděli 1. září část našeho okresu zasáhla přívalová vlna dešťů. Na mnoho míst dorazila dokonce dvakrát po sobě a napáchala nemalé škody. Jednou z postižených obcí byly také Senomaty. Následky tu uklízeli ještě několik dní pro průtrži mračen a vedení městyse připravuje do budoucna proti přívalové vodě několik opatření.

Do Senomat přišla velká voda ve dvou přívalových vlnách. Voda, která se valila ze sklizených polí, nezasáhla ale obec tak, jak se tomu většinou děje. Přišla totiž z míst, kde by to málokdo čekal. Nejvíce byla zasažena severní část Senomat, ale i Nouzov a Hostokryje. Během 40 minut tu napršelo místy 60 až 80 milimetrů srážek. „Hned v první vlně jsme povolali hasiče. Už to vypadalo, že u některých domů, kde byl největší problém, se to daří zvládnout čerpací technikou. Pak přišla druhá vlna, kdy už byla pole zcela nasycená a veškerá voda i s ornicí tekla do vesnice,“ vzpomíná na nepříjemné chvíle senomatský starosta Tomáš Valer.

Domy chránili pytli

Místní ale neváhali a společně s hasiči začali plnit pytle s pískem, které umisťovali před příjezdové cesty k domům. „Pytle jsme umístili do těch nejvíce zasažených míst, jako byly ulice V Chaloupkách, Ryvolova, Na Stráni, ale i na hlavní jesenické silnici a v Nouzově,“ řekl starosta.

V několika případech se stalo, že se voda dostala až do přízemí rodinných domů, ve většině případů to naštěstí odnesly jen zahrady. V ulici V Chaloupkách se rázem objevila tři metry široká, zhruba dvacet centimetrů hluboká řeka. „Jeden z majitelů domu musel otevřít vrata. Voda se mu valila přes zahradu na louku a odtud do potoka,“ vysvětlil Tomáš Valer a dodal: „Musím pochválit místní hasiče i samotné občany. I přes všechny problémy si lidé navzájem pomáhali a chovali se racionálně.“

Čistí strouhy a kanály

Začátkem minulého týdne uklízeli v obci následky bleskové povodně. I když se snažili kamení a bláto odklidit z cest co nejdříve, následky v podobě vymletých krajnic byly stále vidět. Nyní se připravují na to, aby při dalším podobném prudkém přívalovém dešti nevznikla podobná situace. „V současné době čistíme kanály a strouhy. Na Nouzově prohlubujeme příkopy a stavíme u nich obrubníky.“ Jenže i senomatský starosta moc dobře ví, že když spadne takový objem vody za krátkou dobu, vždy se nějaké škody objeví. Nyní jde o to, aby byly co nejmenší. „Jediná možnost, jak bychom mohli takovým škodám zabránit, je snížit množství přicházející vody. A to by šlo jen zásadními agrotechnickými opatřeními. Udělat například na poli nějaký suchý polder, nějaký val, který vodu částečně svede do strže. Jenže pole jsou soukromá a málokdo si do nich nechá zasahovat.“

Opatření do budoucna

V Senomatech byla kdysi spousta strží, které před mnoha lety vznikly erozí. Pamětníci si strže, které odváděly vodu, ještě dobře pamatují. Dnes jsou ale zasypané nebo dokonce zastavěné a voda si musí hledat jinou cestu. Navíc dešťová kanalizace vede v mnoha místech pod soukromými pozemky, dokonce i stavbami, a není tak možné ji na všech místech pročistit. Domy a jiné objekty se staví v místech, kde dříve vedla strž, a když pak přijde přívalový déšť, jsou zaplaveny. „Máme územní plán, jehož součástí je systém ekologické stability. Takže například nad jedním tím polem, odkud teď přišla voda, máme navržený val, který by svedl vodu jinam. A další podobná opatření. Je to ale běh na dlouhou trať,“ říká starosta.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.