Potok není odpadní stoka

RAKOVNÍK. Na začátku letošního roku se část Rakovnického potoka zbarvila do růžova, nedávno měl tok na jednom místě zase modro šedou barvu. Voda v Černém potoce byla nějakou dobu bílá. Není to však způsobeno žádnými přírodními vlivy, ale člověkem, který do toků vypouští nejrůznější látky. Naštěstí tento stav vodních toků nenechává Rakovničany v klidu a na porušování zákona upozorňují odbor životního prostředí.

Růžový pramen vyschnul

Jako první se letos objevil růžový pramen, který do Rakovnického potoka vytékal v místech pod budovou úřadu práce. Po původci pramenu pátral odbor životního prostředí a nápomocni byli také technici ze společnosti Ravos. Nakonec se dopátrali, odkud pramen do potoka vytéká. „Přišli jsme na to, že to bylo z budovy České pojišťovny. Než jsme ale stihli informovat stavební úřad, pramen vyschnul,“ sdělila Raportu vedoucí vodního hospodářství MÚ Rakovník Miroslava Kučerová.

Podle našich informací bylo zdrojem růžového pramene kadeřnictví, které v budově sídlí. Voda po barvení vlasů netekla do odpadu, ale dostávala se do dešťové kanalizace. Poté, co se začal intenzivně hledat zdroj, došlo k nápravě a odpadní vody opět odtékají tam, kam mají.

Modrá není pro vodu dobrá

I k modré vodě, která se v Rakovnickém potoce, v místech u areálu Cafexu, objevila minulý týden, vyjeli pracovníci životního prostředí. „Byli jsme tam dvakrát. Vzali jsme vzorek, ale voda byla čistá. Něco tam mohlo být, ale netušíme, jak se to tam mohlo dostat,“ vysvětlila Miroslava Kučerová. Tentokrát nešlo o žádný pramen z kanalizace, ale podle všeho se někdo potřeboval zbavit chemikálie, a tak ji nalil do potoka. „Nad tímto místem i pod ním byla voda naprosto čistá, bez jakéhokoli zabarvení.“

Černobílý potok

Znečištění se nevyhnulo ani Černému potoku. Ten zapřel své jméno a proměnil se v bílý, a to doslova. „Vypouštění do Černého potoka stále řešíme. Čekali jsme na vyjádření Agentury ochrany přírody a na to, jaká budou provedena nápravná opatření,“ řekla Miroslava Kučerová a dodala, že za tento stav budou uděleny sankce. Nám se podařilo zjistit, že vodu znečistila společnost Lasselsberger v Lubné. „V prvním čtvrtletí 2018 došlo v období dešťových srážek ke splavení části uskladněných jílů z prostorů závodu do dešťové kanalizace a následně do bezejmenného přítoku Černého potoka. Znečištění povrchových vod je řešeno ve správním řízení vedeným příslušným vodohospodářským úřadem, které nebylo doposud ukončeno. Aby se situace nemohla opakovat, byl v závodě změněn způsob skladování jílů, byla vybudována záchytná jímka dešťových vod a val, které zabraňují případnému úniku znečištěných dešťových vod do vod povrchových. V období dešťů na konci května 2019 byla provedena ze strany vodohospodářského orgánu neohlášená kontrola závodu na znečištění povrchových vod. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a v důsledku již zmiňovaných přijatých opatření nedošlo ke znečištění povrchových vod,“ uvedla na náš dotaz Pavla Nováková, manažerka komunikace společnosti Lasselsberger.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.