Zhotovitel změnil technologii stavby, nová je šetrnější k zástavbě

Příčina prasklin bude známá po dokončení stavby

JESENICE. Na začátku dubna začala v Jesenici další etapa výstavby kanalizace a vodovodu v Žatecké ulici. Během první etapy, která probíhala loni na podzim, se na některých domech objevily praskliny. Jestli je způsobila stavba, nebo ne, se ukáže až po jejím dokončení. Stavební firma Silnice Topolany už ale na základě prvotních posudků změnila způsob stavby tak, aby byla technika k okolní zástavbě co nejšetrnější.

Na začátku letošního roku jsme psali o tom, že se na některých domech objevily praskliny. Vlastníci nemovitostí jejich vznik připisují právě této stavbě. Zhotovitel a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které komunikaci vlastní, proto do ulice vyslaly statiky.

Dvě metody měření

„Nakonec v Žatecké ulici chodili statikové dva. Jeden byl od Ředitelství silnic a dálnic a mimo jiné prováděl takzvané dynamické měření. To bylo realizována až v průběhu dubna, protože se čekalo na zahájení stavby, aby bylo možné změřit otřesy a podobně. Ale výsledky ještě neznáme,“ vysvětlil pro Raport jesenický starosta Jan Polák.

Touto metodou si ŘSD také ověřilo odolnost okolní zástavy. Domy, které tu totiž stojí, byly postaveny někdy ve 30. letech minulého století. Nikdo nezná podloží, ani stav základů. Je totiž možné, že ne všechny domy poškodila probíhající stavba.

„Lze předpokládat, že na domy, které jsou dále od komunikace, by stavba vliv mít neměla. Tam je pravděpodobné, že je příčina jinde,“ řekl starosta. A příčin může být hned několik. Jako nejpravděpodobnější se jeví změna podloží. Město stojí totiž na jílu a tím, jak je v posledních letech sucho, mohlo podloží začít pracovat.

Druhého statika si najal zhotovitel stavby. Ten ale zatím prošel jen vrchní část stavby a ještě mu chybí polovina ulice. „Tento statik by měl udělat posudek nyní a pak po dokončení stavby. Podle toho by se mělo prokázat, zda během té doby došlo na domech k nějakým změnám,“ řekl Jan Polák.

Poškozené domy v sousední ulici

Na dokončení stavby si musejí počkat také majitelé domů, kteří přišli na poškození nemovitostí již během první etapy. „V rámci první etapy si dělal zhotovitel fotky nemovitostí z ulice ještě před zahájením stavby. A opět je po dokončení porovná s aktuálním stavem.“

Poškozeno má být i několik domů v sousední Rabasově ulici. Tam si zhotovitel zřídil deponii a parkoviště pro těžkou techniku. „ Osazovali se tam terčíky, na kterých by se mělo sledovat, jestli k nějakým změnám dochází,“ vysvětlil starosta.

Změna technologie

Zhotovitel ale raději nechce nic podcenit, protože pokud se prokáže, že k poškozením došlo právě stavbou, bude muset zaplatit následné opravy. A tak požádal o povolení na změnu stavební technologie. Do současné doby probíhalo osazení potrubí výkopovou technologií, posledních 250 metrů stavby se bude dělat vrtanou technologií. Udělaly by se startovací šachty, kam by se zajelo vrtacím strojem. Ten by pod silnicí vyvrtal šachty a těmi by se natáhla polyethylenová trubka. Následně by se instalovaly kontrolní šachty. „Je to s ohledem na zástavbu, která je v té spodní části blíže k silnici. Nahoře je ještě zelený pás, ale ten dole chybí,“ vysvětlil jesenický starosta.

V současné době se řeší změnové listy a hledá se nový subdodavatel. Protože na začátku stavby s touto technikou nikdo nepočítal, hledá se firma, která by stavbu vrtanou technologií dokázala relativně rychle udělat.

Dokončení v termínu

„Zatím to vypadá, že to termín dokončení neposune. Ale je otázka, jestli se stihnou dokončit navazující práce, jako jsou chodníky a osvětlení.“ Pokud by se celá stavba nestihla dokončit do 21. července, výstavba chodníků a osvětlení by se řešila nejspíše částečnou uzavírkou. „Nejhorší scénář je ten, že by se to dokončilo na jaře příštího roku. Ale to bychom neradi dopustili. A budeme se snažit, aby zhotovitel toho udělal po dobu úplné uzavírky co nejvíce. To znamená, kompletní kanalizaci, vodovod, včetně přípojek,“ řekl Jan Polák.

Už teď je jasné, že s další etapou stavby, která je plánovaná od Plzeňské ulice až na konec města směrem na Plzeň, se letos nezačne. „Do konce roku bychom chtěli vysoutěžit dodavatele a příští rok od jara by se začalo se stavbou v Plzeňské ulici. Ale záleží na tom, jak se stihne dodělat etapa v Žatecké ulici,“ uzavírá starosta.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.