Rekonstrukce Hospodního rybníka

NOVÉ STRAŠECÍ. Z důvodu potřebnosti zadržování vody v krajině je nyní otevřený měšec s dotačními tituly na úpravy vodních toků, nádrží a rybníků. Toho se snaží využít město Nové Strašecí.

Po březnovém usnesení rady města byla zveřejněna výzva k podání nabídky na rekonstrukci Hospodního rybníka. V termínu do 3. dubna město obdrželo šest nabídek, kde jediným hodnotícím kriteriem byla výše ceny.

„Jako kluk jsem se sem chodil koupat. Dneska je rybník zarostlý rákosem a bylo by škoda ho nevyužít. Rekonstrukce se bude týkat odstranění rákosu, vybagrování a úpravy břehů,“ řekl nám starosta Karel Filip.

Hodnotící komise vybrala nejvýhodnější cenovou nabídku od firmy Petra Koženého z Brandýska, která rybník rekonstruuje za částku 517 tisíc (bez DPH). Město má v tomto ohledu zažádáno o dotaci na ministerstvu zemědělství. Ta by měla činit až 80 % uznatelných nákladů. Hospodní rybník najdete při cestě z Pecínova na Rudu.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.