VSOR hledá možnosti, jak posílit vodní zdroje

Přivedou vodu do třech obcí

RAKOVNICKO. Tři obce na Rakovnicku by se do čtyř let měly dočkat obecní vody. Plánuje se totiž výstavba vodovodu Skřivaň, Tytry, Skupá. Jsou to obce, kde pitná voda chybí, a to nejen v létě. Společný vodovod by měl problém vyřešit.

Páteřní vodovod bude stavět Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR). „Přípravu vodovodu Skřivaň – Skupá provádí naše sdružení z podnětu členských městysů Pavlíkov a Slabce, jejichž místních částí se záměr týká. Nyní jsme ve fázi projektové přípravy. Kdy se se stavbou začne a kdy bude dokončena, nejsem momentálně schopen říci. Je to závislé na získání příslušných povolení a především na dotační podpoře,“ vysvětlil předseda představenstva VSOR Tomáš Valer.

Sdružení zafinancuje páteřní potrubí, části k obcím a rozvody po nich budou hradit pak samotné obce. Protože Skřivaň a Tytry spadají pod městys Pavlíkov, vedení obce se už pomalu připravuje na stavbu a také šetří nemalé finanční prostředky na spoluúčast. „Není to otázka letošního roku, ale spíše celého volebního období. Rozpočet na stavbu bude v desítkách milionů korun. Naše spoluúčast se bude pohybovat kolem třiceti procent. Doufáme, že zhotovitel podá žádost o dotaci a celkové náklady tak klesnou,“ řekl pavlíkovský starosta Miroslav Macák.

Voda pro všechny části

V současnosti vede vodovodní potrubí až do Slabec, tam se vybuduje rozdvojka na Skupou, odkud bude vodovod pokračovat do Tyter a Skřivaně. Zhruba před dvěma lety se přivedla voda do částí městyse – Chlum a Ryšín a nyní získají kvalitní pitnou vodu i zbylé obce. „V Tytrech je situace s vodou příznivější. Je tam zdroj vody, lidé mají vlastní study. Na Skřivani je sice obecní voda, ale do studny se musí navážet. Nejhorší situace je v létě a pak kolem Vánoc, kdy jsou lidé doma a spotřeba vody je větší,“ řekl starosta.

Pitné vody je nedostatek

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka má také v plánu obnovit vodní zdroje na Lišanském potoce. „Podle studie, kterou má sdružení k dispozici, by už v roce 2037 nemusely zdejší zdroje pitné vody stačit,“ vysvětlil předseda představenstva VSOR Tomáš Valer. A protože v uvedeném roce si podle studie už nevystačíme ani s těmito obnovenými zdroji, plánuje VSOR propojení rakovnické vodovodní sítě se sítí severních Čech. „Do Jesenice totiž vede vodovodní přívaděč ze Stebna, který je napojen na severočeskou vodárenskou soustavu. Ta by se nyní mohla propojit i s tou rakovnickou,“ upřesnil Tomáš Valer.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.