Foto

Libuše Vokounová

 

Vedení obce není kompletní, chybí dva zastupitelé

Křivoklát má novou starostku

KŘIVOKLÁT. Městys má od pondělí 1. dubna novou starostku. Stala se jí zastupitelka obce Libuše Vokounová, která v křesle vystřídala Zdeňka Vajce. Toho zastupitelé odvolali na březnovém zasedání pro ztrátu důvěry. Problém se starostou je sice vyřešen, ale městys je nyní bez dvou zastupitelů. Zdeněk Vajc a Pavel Temejčík společně s náhradníky za kandidátku Náš Křivoklát totiž podali rezignaci. Takže stávající zastupitelstvo má nyní jen pět členů místo sedmi. Vedení obce se zatím neshodlo ani na řešení chybějící vody a kanalizace. A tak nad městysem dále visí otazníky.

Poté, co byl z funkce odvolán starosta Zdeněk Vajc, se v obci spekulovalo o tom, že novou starostkou se stane současná místostarostka obce Taťána Friebertová. Ta ale podle svých slov o funkci zájem neměla. Navrženi byli dva kandidáti. Petr Hájek a Libuše Vokounová. Pro Petra Hájka hlasovali celkem tři zastupitelé. On sám, Zdeněk Vajc a Pavel Temejčík. Starostkou se ale nakonec stala Libuše Vokounová, která získala podporu ještě od Taťány Friebertové, Pavla Třísky a Jany Povolné.

Jednání s VSOZČ

Volbě starosty předcházela vzrušená diskuze. Jedna z občanek totiž zastupitele vyzvala k tomu, aby jim řekli, jak si představují budoucnost městyse. Celá debata se točila okolo dvou nejpalčivějších problémů, kterými jsou právě voda a kanalizace.

Jako první se ujala slova místostarostka obce, podle níž musejí zastupitelé najít pro Křivoklát vhodné řešení, u kterého budou mít záruku, že ho dokáží zafinancovat. „Pro Křivoklát by byla nejlepší kombinovaná kanalizace. Ale problémem jsou peníze. Kdybychom jich měli dostatek, mohli bychom si nechat postavit jakoukoli kanalizaci s tím, že budeme vědět, že na ti budeme mít.“

Současná starostka obce Libuše Vokounová si stejně jako Taťána Friebertová myslí, že je nejprve potřeba zahájit jednání s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (VSOZČ), jehož je městys členem. A přesto, že na programu březnového zastupitelstva bylo vystoupení ze sdružení, Křivoklát by tento krok mohl učinit až k poslednímu dni v roce. S podmínkou podání žádosti nejméně šest měsíců předem. „Jsme platným členem sdružení, a jak tady zaznělo, do konce roku z něho stejně nemůžeme vystoupit a podle toho se také musíme zařídit. Myslím, že sdružení nám může pomoci s vodou, která je pro Křivoklát stále palčivější otázkou. Takže další kroky povedou k jednání se sdružením. Můžeme navrhnout změnu technologie kanalizace, můžou nám pomoci jen s vodou, ale jsou to věci k jednání,“ řekla a dodala: „Nebudu podporovat zadlužení obce na dvacet let dopředu.“

Zdeněk Vajc namítl, že se se sdružením jako starosta pokoušel jednat. Mimo jiné jim psal několik mailů s otázkami, které si chtěl vyjasnit, ale nedostal na ně žádnou odpověď.

Tlaková kanalizace

Zastupitel Pavel Tříska se vyjádřil pro setrvání ve VSOZČ a pro realizaci tlakové kanalizace. „Já se netajím tím, že jsem pro tlakovou kanalizaci se sdružením. Tuto myšlenku stále podporuji a myslím si, že je to jediná ufinancovatelná varianta. Podporu spatřuji i v tom, že z 270 přípojek jich tu je naprojektováno 180. Ale nejsem zastáncem toho, že se budou lidi nutit, aby se připojili. Pokud budou vyvážet jímky, není k tomu důvod.“

Gravitační kanalizace po částech

S další možnou variantou přišel zastupitel Petr Hájek. Ten by dokončil již hotovou část gravitační kanalizaci „svépomocí“. „Já budu hovořit za celé SNK Lepší Křivoklát. Podporujeme návrh stavět gravitační kanalizaci po částech. Obec se nezadluží, každý rok se může na stavbu uvolnit část peněz. Je škoda zahodit část gravitační kanalizace, která je podle nás klíčová. Ta je postavena až nad parkoviště u hradu. V tomto bychom chtěli pokračovat a postupně připojovat další nemovitosti.“

Rezignace celé kandidátky

Michal Temejčík řekl, že je v zastupitelstvu nováčkem a zatím nezaujal v těchto dvou problémech stanovisko. Jako poslední přišel na řadu Zdeněk Vajc, který se vyjadřoval už v diskuzi, kde zastupitelům oponoval.

Po diskuzi byla do funkce starosty obce zvolena Libuše Vokounová. Poté se část občanů zvedla a ze zasedání odešla ze slovy: „My jsme tyhle lidi nevolili.“ V říjnových volbách získalo totiž sdružení Náš Křivoklát nejvíce hlasů.

Hned po volbě starosty Zdeněk Vajc společně s Michalem Temejčíkem a všemi náhradníky kandidátky Náš Křivoklát rezignovali na posty zastupitelů obce. „Já jsem nešel do toho s tím, že budu podávat rezignaci. Abych mohl kandidovat, změnil jsem si trvalé bydliště, věnoval jsem tomu tři roky práce, ze které jsem neměl ani korunu, a dělal jsem něco, čemu jsem věřil. Já jsem přesvědčen o tom, že tlaková kanalizace je katastrofa, zrovna tak jsem přesvědčený, že už se měly dávno obnovit vodní zdroje a samozřejmě nebudu spolupracovat s lidmi, kteří mě odvolají proto, že jsem podepsal smlouvu, abychom tu mohli mít vodu, a vlastně jsem vůbec nic neporušil,“ vysvětlil své kroky.

Renáta Fryčová

TISKOVÁ OPRAVA

V čísle 12. jsme v článku – Starostu odvolali pro ztrátu důvěry chybně uvedli jméno zastupitele Pavla Temejčíka. Za tiskovou chybu se omlouváme.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.