Začala přestavba podkroví základní školy

Víc tříd potřebuje škola i družina

RAKOVNÍK. V podkroví budovy přístavby 2. základní školy Rakovník už pár týdnů kralují řemeslníci. Místo bytu školníka a klasického půdního skladiště budou tři moderně vybavené odborné učebny zeměpisu, výpočetní techniky a fyziky. „Kapacita v našich školních budovách je bohužel nedostatečná. Máme sedmadvacet naplněných tříd, v nichž je na obou stupních vysoký průměr dětí. Abychom mohli výuku přírodovědných předmětů a informačních technologií zefektivnit a v budoucnu i více hodin půlit, potřebujeme více učeben,“ říká ředitel Zdeněk Brabec. Investorem je město. Zhruba patnáct procent nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou stát kolem deseti milionů korun. Za stejnou částku se pořídí vybavení. Do 2. ZŠ chodí aktuálně 702 žáci.

Tři učebny jsou maximum, co se do podkroví školy vejde?

Kromě tří tříd tam bude i sociální zařízení a kabinet. Teoreticky je k dispozici ještě půda staré budovy, ale je otázkou, jestli by tam byla přestavba realizovatelná. Trámy krovu jsou výš a musejí se překračovat. Navíc je to historická budova na náměstí, takže nevím, co by na takový stavební zásah řekli památkáři. Využít půdu přístavby v Nádražní ulici je jednodušší. V rámci projektu budeme navíc ve stejné budově rekonstruovat a modernizovat učebny matematiky, přírodopisu a chemie.

Jak moc zanedbané stávající učebny jsou?

Přístavba funguje zhruba 25 let. Učebny byly postaveny podle tehdejšího standardu a za čtvrtstoletí se mnohé změnilo. Kromě přírodovědných tříd jsme vybrali i učebnu výpočetní techniky. V současnosti máme dvě. Jedna se nachází v přístavbě, druhá v suterénu staré budovy, což není nejlepší prostředí jak pro techniku, tak pro žáky. I když jsme ve spolupráci s městem koncem roku prostory sanovali a vymalovali, je to spíše provizorium. Potřebujeme dvě plnohodnotné dobře vybavené počítačové učebny. A co se týče učebny zeměpisu, současná je ve staré budově. Tím, že vznikne nová v přístavbě, budeme moci třídu uvolnit prvnímu stupni.

Škola využívá pro jednu prvostupňovou třídu a družinu i prostory v budově na Žižkově náměstí. Až se město pustí do její přestavby na knihovnu, přijdete o ně?

Byl bych moc rád, kdyby nám mohla tato třída zůstat. Vzhledem k tomu, že ale vše směřuje k tomu, že, budou-li peníze, ke knihovně dojde, o učebnu dříve či později přijdeme. Pak je bezpodmínečně nutné, abychom tři učebny v podkroví měli. Jakmile o prostory na Žižkově náměstí přijdeme, bude rázem přínos, který pro nás mají nové třídy, mnohem větší.

Město by nějaké náhradní prostory nenašlo?

V tuto chvíli ne. Co se týče učeben, ani jsme žádný objekt neřešili, těžko si představit, kam bychom se mohli přemístit, abychom to měli trochu pohromadě s ostatními budovami. Mně osobně by se moc líbil objekt, který nově postavil soukromý vlastník vzadu za dvorem. To kdyby bylo naše, bylo by to fantastické. Ohledně nedostatečné kapacity podnikáme s městem i další kroky. Je připravena studie na rozšíření šaten, které jsou spojnicí mezi starou a novou budovou. Přístavba by umožnila vlastní šatnovou koj pro každou třídu. Teď se musejí tísnit dvě třídy v jedné koji, což je při počtu 28 žáků na třídu hodně komplikované. Šatny by se rozšířily do dvora a přišli bychom tím o torzo garáže. Na přistavené části by mohla být ještě jedna místnost. Ta by sloužila buď jako učebna pro první stupeň, nebo by se v ní udělal školní klub, který nám chybí. Děti musejí trávit polední pauzu v šatnách, kde je to nedůstojné pro ně i pro dohlížející pedagogy.

Vím, že i družina by mohla mít více oddělení, pokud by pro ně bylo místo.

I to je věc, kterou už jsme s městem řešili. Je to zatím ve sféře myšlenky. Nedostatkem míst ve školní družině trpíme nejen my, ale i 1. ZŠ. Proto je tu nápad, že by se případně v ulici Fr. Diepolta v zahradě vily postavila nová budova pro další oddělení družiny. Jak naše, tak 1. ZŠ. Město má na několika místech v centru různé budovy, ale prostory nejsou pro družinu úplně vhodné.

Kdy budou nové třídy v podkroví dokončeny?

Samotná stavba by měla být dokončena během července. Pak je otázkou, jak dlouho potrvá dodávka a instalace vybavení. V ideálním případě by se vše mělo stihnout během letních prázdnin, ale jsem raději pesimista, protože vím, jak to může být s výběrovými řízeními složité. Musíme počítat i s variantou, že se to do začátku školního roku nestihne.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.