Novinkou je vybudování centrálního příjmu a zřízení jednodenní péče

Nemocnice prodloužila smlouvu s VZP

RAKOVNÍK. Masarykova nemocnice v Rakovníku podepsala smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na dalších pět let. V nemocnici se začne se stavbou urgentního příjmu a obměny přístrojů. Koncept nemocnice je cílen na takzvanou jednodenní péči a rozšíření péče následné. Obnova dětského oddělení ani pohotovosti však v Rakovníku v plánu není.

„S pojišťovnou jsme měli, tak jako většina nemocnic v Čechách, uzavřenou smlouvu do konce loňského roku. VZP deklarovala zájem, aby nemocnice v Rakovníku dále poskytovala péči v rámci sítě akutní péče, a to ve všech stávajících oborech,“ vysvětlil ředitel Masarykovy nemocnice v Rakovníku Tomáš Jedlička. A zároveň upozornil na to, že nemocnice v současné době potřebuje nutně investovat do vzhledu, do technického zázemí a také do provozů, kam dennodenně přicházejí pacienti. „Všeobecná pojišťovna je u nás dominantní plátce. Na Rakovnicku má asi 69 procent pacientů a z hlediska stability nemocnice je pětiletá smlouva velice důležitá,“ řekl ředitel společnosti Privamed Healtia Miroslav Mach.

Méně akutní a více dlouhodobé péče

Vedení nemocnice zároveň představilo koncept, jakým by se měla nemocnice do budoucna rozvíjet. „Do jednání jsme vstoupili s návrhem střednědobé koncepce nemocnice včetně obvodové struktury a počtů lůžek. A současně jsme pojišťovnu informovali o záměru modernizace nemocnice,“ řekl Tomáš Jedlička. Tím má být především centralizace akutní péče a rozšíření péče následné a dlouhodobé. V nemocnici by také chtěli zavést takzvaný jednodenní léčebný režim. Tyto všechny změny navazují na současný demografický vývoj v republice, kterým je stárnutí obyvatelstva.

„Téma, které rezonuje společností a týká se lůžek akutní péče, není téma jednoduché. Tady jsme se rozhodli korektně a správným směrem. Obyvatelstvo ČR stárne. S tím se potýkáme s novými diagnózami a zdravotní síťí tak, jak byla koncipovaná před šedesáti lety, už to pomalu přestává dávat smysl,“ vysvětlil ředitel VZP pro Prahu a Střední Čechy Jan Bodnár a dodal: „Musíme reagovat na výzvy, které přicházejí s vyšším věkem. Budeme muset změnit strukturu péče i tady na Rakovnicku, což se nám povedlo vměstnat do nové smlouvy. Došlo k nárůstu dlouhodobých lůžek a lůžek následné péče a zároveň došlo k racionalizaci lůžek akutní péče. A když mluvím o racionalizaci, je nutné si uvědomit, že se medicína v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí a už není potřeba všechny diagnózy léčit na lůžku takovou dobu, jako tomu bylo v minulosti.

Jde především o menší chirurgické a ortopedické zákroky. Obecně lze říci, že se jedná o malé operace, kdy způsob anestezie umožňuje, aby pacient odešel ještě týž den domů. Těmi jsou například operace karpálních tunelů, žlučníku, kýly a podobně.“

Urgentní příjem

V létě začnou v nemocnici se stavbou urgentního příjmu. „Akutní péči chceme centralizovat do jednoho místa, do našeho největšího pavilonu. A pro následnou péči chceme vyhradit všechny ostatní kapacity v našem poměrně rozlehlém areálu,“ vysvětlil Tomáš Jedlička. V březnu by měli mít hotový projekt a hned potom požádají o stavební povolení na první část stavebních úprav. Tím bude vybudování parkoviště pro pacienty a příjezdu, který bude zakončen právě centrálním příjmem.

Praktičtí lékaři a pohotovost

Diskuze se dotkla také praktických lékařů pro děti a dospělé. V nemocnici mají 4,2 úvazku praktiků s 6400 registrovanými pacienty. Ale čtyři lékaři jsou již v důchodovém věku. „Když to chceme řešit, narazíme na akreditační vyhlášku ministerstva zdravotnictví, podle které nemůžeme dostat akreditaci na vzdělávání nových praktických lékařů, protože v areálu není dětské oddělení. To bylo zavřeno proto, že v pětapadesátitisícovém okrese nebylo dostatek indikovaných pacientů k hospitalizaci. (Opravdovou pomoc tu potřebovaly zhruba tři děti měsíčně pozn. red.) Takže podle mě bylo dětské oddělení uzavřeno oprávněně. Pak nastává druhá otázka, jestli tady nemělo vzniknout alespoň zajištění pohotovostní péče, vysvětlil Tomáš Jedlička. Jenže dětskou pohotovost nemocnice s jedním pediatrem nezajistí a problémy začínají být i s pohotovostí pro dospělé. Tu nyní vykonávají lékaři ze záchranky, ale tento provoz je velmi komplikovaný. Vedení nemocnice se proto obrátilo na praktiky z okresu, aby situaci pomohli vyřešit.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.